BPJ_JNJR Jazyk 1 Němčina - rozdílová zkouška

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. bez kreditového ohodnocení. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Bc. Lenka Joch (pomocník)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Petra Chládková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk BKJ_JNJR (dříve označen kódem BKJ_JAZ1 a KJAZ)
Předpokladem absolvování kurzu je:
- základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (angličtina, němčina nebo francouzština), kterou si student ověří vyplněním vstupního testu.
Hlavním cílem kurzu je:
- získání a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka;
- rozšiřování slovní zásoby se zvláštním zřetelem k odborné ekonomické a obchodní terminologii jako základu úspěšné profesní komunikace;
- osvojení si zásad cizojazyčné obchodní korespondence;
- dosažení výstupní úrovně B2 SERR.
Osnova
 • První dvě fáze samostudia odpovídající zhruba délce dvou semestrů jsou zaměřeny na upevňování a prohlubování znalostí obecného jazyka. I. semestr 1. MUN L 1: Hallo, wie geht es?
 • 2. MUN L 2: Wie komme ich…
 • 3. MUN L 3: Haben Sie ei Zimmer frei?
 • 4. MUN L 4 : Was gibt es Neues?
 • 5. MUN L 5: Wo wohnen Sie?
 • 6. MUN L 6: Einkäufe unter einem Dach
 • 7. MUN L 7: Alles für die schlanke Linie
 • 8. MUN L 8: Wohin in Urlaub
 • 9. MUN L 9: Was machen Sie in Ihrer Freizeit
 • 10. MUN L 10: Krank im Urlaub
 • 11. MUN L 11: Was ziehen Sie an?
 • 12. MUN L 12: Lebenslauf
 • II.semestr 1. MUN L 13: Nach dem Abitur
 • 2. MUN L 14: Tolle Ideen
 • 3. MUN L 15: Kennst du dein Land?
 • 4. MUN L 16: In der Moldaumetropole
 • 5. MUN L 17: Wie kommst du mit deinem Geld aus?
 • 6. MUN L 18: Als Aupairmädchen im Ausland
 • 7. MUN L 19: Was soll ich tun?
 • 8. MUN L 20: Die Tschechische Republik
 • 9. MUN L 21: Ein unerwünschter Zeuge
 • 10. MUN L 22: Die Bundesrepublik Deutschland
 • 11. MUN L 23: Aus der Presse
 • 12. MUN L 24: Österreich
 • 13. MUN L 25: Die Schweiz
 • III. semestr 1. NvH L 1: Bedürfnisse
 • 2. NvH L 2: Der Wirtschaftskreislauf
 • 3. NvH L 3: Die Produktion
 • 4. NvH L 4: Der Produktionsfaktor Arbeit
 • 5. NvH L 5: Die Arbeitslosigkeit
 • 6. NvH L 6: Das Sozialprodukt
 • 7. NvH L 7: Die Steuern
 • 8. NvH L 8: Der Konjunkturzyklus
 • 9. NvH L 9: Der Markt
 • 10. NvH L 10: Die Marktwirtschaft
 • 11. NvH L 11: Rechtsformen der Unternehmen
 • 12. NvH L 12: Güter
 • IV. semestr 1. NvH L 13: Der Lohn
 • 2. NvH L 14: Preise
 • 3. NvH L 15: Der Verbrauch
 • 4. NvH L 16: Das Marketing
 • 5. NvH L 17: Vertriebswege
 • 6. NvH L 18: Die Umwelt
 • 7. NvH L 19: Neue Trends im Fremdenverkehr
 • 8. NvH L 20: Das Geld
 • 9. NvH L 21: Banken
 • 10. NvH L 22: Die Börse
 • 11. NvH L 23: Der Außenhandel
 • 12. NvH L 24: Die Europäische Union.
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Jaroslava KERNEROVÁ. Němčina v hospodářství. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 312 s. ISBN 8086119807. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Lenka JAUCOVÁ. Moderní učebnice němčiny [kazeta]. [Praha]: Svoboda, 2000. 1 magnetof. info
Výukové metody
Důraz je kladen na samostudium.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou (písemná a ústní část).
- písemná: 60% úspěšnost podmínkou připuštění k části ústní;
- ústní: porozumění čtenému testováno formou didaktizovaného odborného textu. Následná odborná diskuse rozvíjí téma obsažené v textu. Požadovaná úspěšnost 60%. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Any copying, recording or leaking tests, use of unauthorized tools, aids and communication devices, or other disruptions of objectivity of exams (credit tests) will be considered non-compliance with the conditions for course completion as well as a severe violation of the study rules. Consequently, the teacher will finish the exam (credit test) by awarding grade "F" in the Information System, and the Dean will initiate disciplinary proceedings that may result in study termination.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Zkoušku z jazyka může student absolvovat kdykoli v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 12:38, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému