BPJ_JI4N Jazyk I/4 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Sojková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI4N/01: St 14:00–15:50 S306, P. Sojková
Předpoklady
( BPJ_JI3N Jazyk I/3 - N )
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI3N (PJI3N).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1N, BPJ_JI2N a BPJ_JI3N a je završením jazykové přípravy směřujícím k cílové úrovni, kterou je jazyková kompetence C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Důraz je přitom kladen na upevnění pokročilých jazykových struktur a prohloubení znalosti odborné slovní zásoby s ohledem na přípravu k závěrečné zkoušce z jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli studenti být schopni:
- disponovat rozsáhlou slovní zásobou pokrývající široké spektrum ekonomických témat
- porozumět odbornému textu na pokročilé úrovni
- pracovat s takovýmto textem a vyjádřit svůj názor k probíranému tématu
- flexibilně komunikovat na odborné téma, své myšlenky formulovat jasně a bez obtíží
- psát jasné, dobře strukturované texty o složitých tématech, přičemž používají různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
Osnova
 • I. Wda: Wirtschaftsdeutsch aktuell, V.Höppnerová:
 • 1. Wda L 11: Steuern, Staatshaushalt
 • 2. Wda L 12: Arbeit auf Abruf, Alternative Arbeitsformen
 • 3. Wda L 13: Präsentation eines Unternehmens, Unternehmenskultur
 • 4. Wda L 14: Kosten
 • 5. Wda L 15: Wie man eine Bilanz liest
 • 6. Wda L 16: Werbung, Marketing
 • 7. Wda L 18: Trends im Tourismus
 • 8. Wda L 19: Tourismus in Tschechien, Außenhandel, Handelsbilanz
 • 9: Wda L 20: Freizeitwirtschaft
 • 11. Wirtschaftskommunikation Deutsch:
 • 12. Kapitel 17: Markterschließung (Ü 1,2)
 • 13. Marketingmix (Ü 3,4,5)
 • 13. Marktanalyse (Ü 6,7)
 • 14. Absatzförderung (Ü 8)
 • 15. Hersteller und Handel (Ü 9)
 • 16. Kapitel 18: Ein neues Produkt auf den Markt bringen (Ü 1,5)
 • 17. Kapitel 19: Eine Verkaufsförderung planen (Ü 1,2,3)
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Wirtschaftsdeutsch aktuell. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 142 s. ISBN 9788086929583. info
 • EISMANN, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2008. 223 s. ISBN 9783468904653. info
  doporučená literatura
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch Tschechisch-Deutsch. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1998. 775 s. ISBN 80-85784-29-7. info
 • BÜRGER, Josef. Wirtschaftswörterbuch deutsch-tschechisch. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 823 s. ISBN 80-85784-28-9. info
 • DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen GrammatikAuswahl aus den Übungen : Neubearbeitung. Ismaning: Hueber, 2002. 2 CD-ROM. ISBN 3-19-097255-9. info
 • HUŠKOVÁ, Helena. Německá čítanka ekonomických textů a cvičeními. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 73 s. ISBN 9788021045712. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zkouškou.
Požadavky na ukončení předmětu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- vypracování eseje dle instrukcí vyučujícího
- 60% úspěšnost u závěrečného písemného zkouškového testu, což je podmínkou připuštění k ústní zkoušce
- úspěšné složení ústní zkoušky.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI4N.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.