DXE_ZSTA Zahraniční stáž

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 25 kr. (od 5 krok 1 kred). stáž 1 měsíc 10kr, stáž 3-6 měsíců max 25kr, účast na mezinárodním tvůrčím projektu 5-15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
K absolvování zahraniční odborné stáže je nutný souhlas školitele. Při schvalování posuzuje školitel především odborné zaměření navštívené instituce školy a přínos stáže pro zpracování disertační práce studenta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zahraniční stáží se rozumí absolvování části studia na zahraniční akademické či výzkumné instituci (vyjma Slovenska) v délce nejméně jednoho měsíce. Se stáží na neakademické instituci musí souhlasit oborová rada v závislosti na výzkumném zaměření studenta. Studenti kombinované formy studia mohou zahraniční stáž splnit i formou účasti na mezinárodním tvůrčím projektu (GA ČR, TA ČR, Horizon, apod.) s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. Cílem odborné stáže je prohloubení odborných a metodologických znalostí vztahujících se k tématu disertační práce.
Osnova
  • Před zahájením zahraniční stáže je student povinen zpracovat písemně plán/projekt stáže obsahující: plán činností plánované výstupy (plánované prezentace, plánované publikace, plán práce na textu disertační práce).
Výukové metody
Jedná se o předmět bez přímé výuky . Cílů předmětu je dosahováno prostřednictvím: - účasti na odborných seminářích a aktivitách navštívené instituce - konzultací s příslušnými odborníky - řešení zadaných úkolů - průběžné práce na projektu disertace.
Metody hodnocení
Po návratu ze stáže zpracuje student písemnou zprávu,v níž uvede přehled absolvovaných aktivit a činností se specifikací jejich rozsahu a přínosu. Ke zprávě přiloží zpracované výstupy. • • Zpracovanou zprávu je student povinen vložit do 14 dnů po návratu ze stáže do Informačního systému MU, aplikace „Odevzdávárny“. Vložení zprávy do IS je podmínkou pro udělení zápočtu. • • Student je dále povinen evidovat stáž v příslušné aplikaci v IS MU. • • Hodnocení uděluje školitel.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.