KVUCRV Účetnictví a rozbory ve VS

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
Ne 14. 10. 16:20–19:30 P201, Ne 4. 11. 12:50–19:30 P201, Ne 9. 12. 8:30–16:15 P201
Předpoklady
KVUCRI Účetnictví a rozbory I && KFFUI Finanční účetnictví I && KFFUII Finanční účetnictví II && C_KVUCRI Účetnictví a rozbory I
Předpokladem je znalost finančního účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru (PVUCRV) Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů, získaných v předmětu Finanční účetnictví. Je však zaměřen výhradně na problematiku účetnictví a rozborů hospodaření organizací veřejného sektoru. Absolvováním předmětu získá posluchač poznatky z účetnictví, které mu umožní pochopit odlišnosti účtových osnov a postupů účtování nevýdělečných organizací (obecně prospěšných společnosti, občanských sdružení, nadací a nadačních fondů, církevních a náboženských společnosti, politických stran a veřejných vysoký škol) a postupů účtování organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací včetně specifik tzv. rozpočtových organizací (charakteristika rozpočtové skladby příjmů a výdajů, finanční vztahy v rámci místních rozpočtů apod.). U každé z uvedených typů organizace je do výuky zařazena také oblast rozborů hospodaření a daní.
Osnova
  • Úvod - zopakování pojmů z finančního účetnictví 1. Jednoduché účetnictví u neziskových organizací 2. Specifika účtování u nestátních neziskových organizací 3. Specifika účtování příspěvkových organizací, organizačních složek státu, uzemních samosprávných celků 4. Rozpočtová skladba 5. Účetní výkazy 6. Přezkoumání hospodaření a audit v organizacích VS
Literatura
  • Jurajdová, H., Šelešovský, J. a kol.: Účetnictví, daně a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru. 1. vydání. Brno : MU, 2002. ISBN 80-210-3002-X.
Metody hodnocení
Prezenční studium. Oborově povinný pro studijní obor Veřejná ekonomika v 9. semestru. Forma zkoušky: písemná a ústní.
Informace učitele
Student musí sledovat aktuální vývoj v řešené problematice na www.stránkách MF ČR a Svazu účetních.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Znalost finančního účetnictví. Předmět si nezapisují studenti, kteří jej absolvovali v bakalářském stupni studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2008.