BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Fialová (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Blanka Pojslová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPJ_JI3A/01: St 8:30–10:05 S305, J. Hrbáčková
BPJ_JI3A/02: St 10:15–11:50 S305, J. Hrbáčková
BPJ_JI3A/03: St 8:30–10:05 S401, B. Pojslová
BPJ_JI3A/04: St 10:15–11:50 S401, B. Pojslová
BPJ_JI3A/05: St 13:45–15:20 S305, M. Boháček
BPJ_JI3A/06: St 10:15–11:50 S313, V. Dvořáčková
BPJ_JI3A/07: St 8:30–10:05 S313, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/08: St 10:15–11:50 MT205, L. Fialová
BPJ_JI3A/09: St 12:00–13:35 S313, E. Punčochářová
BPJ_JI3A/10: St 12:00–13:35 S401, B. Pojslová
BPJ_JI3A/11: St 12:00–13:35 S305, M. Boháček
BPJ_JI3A/12: St 12:00–13:35 S314, V. Dvořáčková
BPJ_JI3A/13: St 12:00–13:35 MT205, L. Fialová
BPJ_JI3A/14: St 8:30–10:05 S315, P. Stejskalová
BPJ_JI3A/15: St 10:15–11:50 S315, P. Stejskalová
BPJ_JI3A/16: St 12:00–13:35 S315, P. Stejskalová
BPJ_JI3A/17: St 13:45–15:20 S314
Předpoklady
BPJ_JI2A || PJI2A Jazyk I/2 - A
Úspěšné absolvování předmětu BPJ_JI2A (PJI2A).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 328 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/328, pouze zareg.: 0/328, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/328
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurzy BPJ_JI1A a BPJ_JI2A a cyklicky se v něm rozšiřují již probraná témata. Přidávají se nová témata ze specializovanějších oblastí a všechny základní dovednosti se dále diverzifikují. Na konci kurzu by měli být studenti schopni:
- aplikovat získanou odbornou slovní zásobu při hraní rolí, simulaci vyjednávání a při obchodních jednáních
- se vyjadřovat přesně jak po formální a tak stylistické stránce
- číst a rozumět středně obtížnému odbornému autentickému textu
Osnova
  • Unit 1 - Being international
  • Unit 2 - Training
  • Unit 3 - Partnership
  • Unit 4 - Energy
  • Unit 5 - Employment trends
  • Unit 6 - Business ethics
Literatura
  • Dubicka, I., O'Keeffe, M., Market Leader: advanced business english course book. 1. ed. Pearson Education Limited, 2006. 176 s. ISBN 1-405-81339-3
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Tento předmět je ukončen zápočtem. Požadavky na udělení zápočtu jsou následující:
- 80% aktivní účast na seminářích (soustavná průběžná příprava a plnění zadávaných úkolů)
- 60% úspěšnost u zápočtového testu
- prezentace dle pokynů vyučujícího
Dopustí-li se student u zápočtového testu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh závěrečného testu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu (seminární práce).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PJI3A.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.