EN

ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 - Informace o předmětu

MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zdeněk Rosenberg (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tereza Prejdová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_HOD2/01: každé liché úterý 11:05–12:45 P103, Z. Rosenberg
MPE_HOD2/02: každé sudé úterý 11:05–12:45 P103, Z. Rosenberg
MPE_HOD2/03: každý lichý čtvrtek 12:50–14:30 P304, Z. Rosenberg
MPE_HOD2/04: každý sudý čtvrtek 12:50–14:30 P304, Z. Rosenberg
MPE_HOD2/05: každé liché úterý 13:45–15:20 S311, Z. Rosenberg
MPE_HOD2/06: každé sudé úterý 13:45–15:20 S311, Z. Rosenberg
Předpoklady
! PEHDPN Hospodářské dějiny pro národoh
Znalosti z hospodářských dějin v rozsahu předmětu Hospodářské dějiny 1 a znalosti z předmětu Makroekonomie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu, který navazuje na kurz Světové hospodářství ve 5. semestru, je analyzovat světové hospodářství z pohledu ekonomického růstu. V průběhu posledních dvou staletí dosahovaly některé země v určitých obdobích nebývale vysokého tempa ekonomického růstu, a to často díky provedeným ekonomickým reformám. Kurz se pokouší odpovědět na otázku: "Které faktory jsou pro ekonomický růst nejvýznamnější?" Mezi analyzovanými zeměmi jsou Velká Británie v 19. století, Německo po 2. světové válce, Chile mezi lety 1970 a 1990, Jižní Korea po 2. světové válce, Čína a Nový Zéland od 80. let. Kurz sestává ze cvičení. Cvičení jsou povinná a pro připuštění ke zkoušce je nutné se do jejich průběhu aktivně zapojit. V jejich rámci se analyzují články vztahující se k danému tématu, s nimiž se studenti musí v předstihu seznámit, tak aby mohli o jejich obsahu diskutovat. Požadavky ke zkoušce: aktivní účast na seminářích, prostudování povinné literatury, zpracování autokorekčních cvičení.
Osnova
 • 1) Ekonomický růst 2) Faktory vzestupu Velké Británie v 19. století 3) Analýza dopadů sjednocení Německa 4) Chilská hospodářská politika 5) Měnová krize v Jižní Koreji v roce 1997 6) Dopady novozélandské ekonomické reformy 7) Současná situace čínské ekonomiky
Literatura
  povinná literatura
 • ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 392 s. ekonomické monografie. ISBN 978-80-7380-035-2. info
 • ŽÍDEK, Libor. Determinanty hospodářského růstu. In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 56-73, 17 s. CVKS. ISBN 8021041579. info
 • ŽÍDEK, Libor. Chilská ekonomika za Pinocheta. ACTA Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Brno: MZLU v Brně, 2005, LIII, č. 3, s. 225-239. ISSN 1211-8516. info
 • ŽÍDEK, Libor. Ekonomický rozvoj Koreje. In Sborník prací katedry ekonomie. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2475-5. info
 • MADDISON, A. Dynamic Forces in Capitalist Development. New York: Oxford University Press, 1991. info
  doporučená literatura
 • ŽÍDEK, Libor. Korea pět let po měnové krizi. Národohospodářský obzor, 2003, č. 3. ISSN 1213-244. info
Výukové metody
Kurz navazuje na předmět Hospodářské dějiny 1 a od studentů se očekává znalost vývoje světového hospodářství. Za tímto účelem dojde k prověření základních znalostí v průběhu semestru. Zvládnutí základů vývoje světového hospodářství je nutnou podmínkou připuštění ke zkoušce. Výuka probíhá formou seminářů. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je připravenost na semináře a aktivní zapojení do seminářů. Příprava na semináře spočívá v prostudování určených odborných článků k dané problematice. Z tohoto důvodu jsou do seminářů zařazeny průběžné testy, které ověří přípravy studentů na daný seminář. Studenti v průběhu semestru zpracovávají autokorekční cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná. Student musí získat minimálně 60% z maxima bodů pro úspěšné absolvování zkoušky. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání v jakékoliv podobě (například: opisování, vědomé umožnění opisování, používání nepovolených pomůcek, výměny testů, vytváření kopií testů, či zastupování na zkoušce) přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.