BPE_MIE1 Mikroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Slanicay, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 11:05–12:45 P101, Po 12:50–14:30 P101, Po 12:50–14:30 P102
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MIE1/01: St 12:50–14:30 P106, Š. Mikula
BPE_MIE1/02: St 16:20–17:55 P102, J. Čapek
BPE_MIE1/03: St 10:15–11:50 P312, Š. Mikula
BPE_MIE1/04: St 14:35–16:15 S311, M. Slanicay
BPE_MIE1/05: St 8:30–10:05 S310, Š. Mikula
BPE_MIE1/06: Pá 8:30–10:05 P104, J. Doležalová
BPE_MIE1/07: St 18:00–19:35 S311, M. Slanicay
BPE_MIE1/08: Čt 7:40–9:15 P201, Š. Mikula
BPE_MIE1/09: Út 11:05–12:45 P403, M. Kvasnička
BPE_MIE1/10: Út 12:50–14:30 P403, M. Kvasnička
BPE_MIE1/11: Út 10:15–11:50 P102
BPE_MIE1/12: St 14:35–16:15 P102, J. Čapek
BPE_MIE1/13: Út 9:20–11:00 P201, Š. Mikula
BPE_MIE1/14: Út 18:00–19:35 S311, M. Slanicay
BPE_MIE1/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Staněk
BPE_MIE1/17: Čt 7:40–9:15 P304
BPE_MIE1/18: Út 11:05–12:45 P312, M. Slanicay
BPE_MIE1/19: Čt 9:20–11:00 P312, Š. Mikula
BPE_MIE1/20: Čt 11:05–12:45 P312, Š. Mikula
BPE_MIE1/21: St 18:00–19:35 P304
BPE_MIE1/22: Čt 9:20–11:00 S309
BPE_MIE1/23: Čt 14:35–16:15 P304
BPE_MIE1/24: Pá 9:20–11:00 P403, M. Hloušek
BPE_MIE1/25: Út 12:50–14:30 P312, J. Čapek
BPE_MIE1/26: St 9:20–11:00 S308, J. Doležalová
BPE_MIE1/27: St 18:00–19:30 P106
BPE_MIE1/28: St 14:35–16:15 P106
BPE_MIE1/29: Čt 16:20–17:55 P106, R. Staněk
BPE_MIE1/30: St 12:50–14:30 P304, M. Slanicay
BPE_MIE1/31: Čt 15:30–17:05 S314
BPE_MIE1/32: Čt 14:35–16:15 P104, R. Staněk
BPE_MIE1/33: Pá 10:15–11:50 P104, J. Doležalová
BPE_MIE1/34: Pá 12:00–13:35 P104, J. Doležalová
BPE_MIE1/35: Pá 11:05–12:45 P103
BPE_MIE1/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
BPE_MIE1/37: Pá 10:15–11:50 P106
Předpoklady
(! PEMIKI Mikroekonomie I ) && (! PEMIAI Microeconomics I ) && (! BPE_MIC1 Microeconomics 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: max. 30 cizích studentů, přednáška i cvičení
Mateřské obory/plány
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti naučí záklaní principy mikroekonomie. Seznámí se koncepty preferencí, nákladů, výnosů, nabídky, poptávky, elasticity, firmy, trhu, externalit apod. a s jejich vzájemnými vztahy. Studenti porozumí fungování tržního procesu a vlivu tržní strutkury. Budou schopni použít základní analytické nástroje mikroekonomie k popisu a analýze problémů reálného světa, a přitom se vyhnout obvyklým analytickým chybám. Budou chápat důsledky změny poptávky, nákladů, tržní struktury a základních změn v hospodářské politice vlády. Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit, kdy jsou trhy dobrým řešením problémů, kterým společnost čelí, a kdy může vláda zlepšit výsledky jejich fungování. Studenti budou také připraveni ke studiu středně pokročilé mikroekonomie v navazujícím kurzu.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonomie
 • 2. Vzájemná závislost a prospěch ze směny
 • 3. Tržní síly nabídky a poptávky
 • 4. Elasticita a její aplikace
 • 5. Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů
 • 6. Teorie spotřebitelské volby
 • 7. Výrobní náklady
 • 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích
 • 9. Monopol a monopolistická konkurence
 • 10. Oligopol
 • 11. Trhy výrobních faktorů
 • 12. Externality
 • 13. Veřejné statky a společné zdroje
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. 4th ed. Mason: Thomson Higher Education, 2007. 896 s. ISBN 9780324224726. info
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení předmětu vyžaduje dvě podmínky: 1. průběžnou práci na seminářích včetně průběžných písemek a 2. složení písemné zkoušky, která má formu testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMIKI nebo PEMIAI.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.