BKJ_JZA2 Jazyk 1/2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Vašíčková (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Eva Punčochářová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokladem k zápisu předmětu je úspěšné absolvování předmětu BKJ_JAJ1 Jazyk 1/1. Očekávaná minimální úroveň angličtiny je B1+ dle SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílit jazykové dovednosti studentů tak, aby na konci kurzu dosáhli minimální jazykové úrovně B2 dle SERR. Studenti si rozšíří své znalosti gramatických struktur a slovní zásoby s důrazem na profesně zaměřenou terminologii. Dále si procvičí své prezentační dovednosti, a naučí se popisovat grafy a vyjednávat v angličtině.
Výstupy z učení
At the end of this course, students should be able to: - understand general economic texts of upper-intermediate difficulty level, - understand and be able to use economic terminology relating to the topics covered, - discuss at length the topics covered - present an economic topic based on their professional expertise - negotiate and discuss topics relevant to their expertise - describe graphs and their development
Osnova
 • Unit 7: Customer relationships
 • customer care, customer retention, after-sales, complaints
 • grammar: modal verbs
 • presentations - theory
 • Unit 8: Marketing
 • marketing strategy, marketing mix
 • Grammar: relative clauses
 • presentations - student presentations (life/online)
 • Unit 9: Finance and Investment
 • accounting statements, investment options, the stock exchange
 • Grammar: reported speech
 • negotiation skills
 • Unit 10: Business Ethics
 • public relations, ethical and unethical conduct
 • Grammar: conditionals
 • written summary of an article
 • Unit 11: Globalisation and Trade
 • international trade, free trade versus protectionism
 • Grammar: quantifiers
 • Unit 12: Emerging Economies
 • graph description, acquisitions and mergers
 • Grammar: overall grammar consolidation
Literatura
  povinná literatura
 • E-learningová podpora a další materiály ve studijních materiálech
  doporučená literatura
 • HART, CLAIRE. Career Express Business English B2. 2018. ISBN 978-3-06-521088-1. info
 • MASCULL, Bill. Business Vocabulary in Use: Intermediate. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 172 s. ISBN 0-521-77529-9. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. Fifth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. x, 380. ISBN 9781108586627. info
 • Business grammar builder. Edited by Paul Emmerson. 1st ed. Oxford: Macmillan, 2002. 272 s. ISBN 0333754921. info
 • MASCULL, Bill. Business vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 172 stran. ISBN 0521775299. info
Výukové metody
Přímá výuka ve třech blocích po čtyřech hodinách kombinovaná s průběžnou prací formou samostudia dle zadání vyučujících.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru, převážně formou e-learningu a účast na minimálně dvou prezenčních blocích jsou prerekvizity pro připuštění studenta k závěrečné zkoušce na konci semestru. Kurz je ukončen zkouškou v písemné a ústní podobě. Písemná část se skládá z gramaticko-lexikální části, porozumění poslechu, čtení a shrnutí odborného článku a podcastu. Ústní část, která může předcházet písemné části, bude tvořit prezentace na vybrané odborné téma, popis grafu a pohovor s vyučujícím. K úspěšnému absolvování předmětu je třeba získat minimálně 60 procent bodů z písemné i ústní části, přičemž hodnocení bude následující: 60-67%=E, 68-75%=D, 76-83%=C, 84-91%=B, 92-100%=A
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, jaro 2023.