DPRPO Poster preparation

Faculty of Informatics
Spring 2014
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Křenek, Ph.D. (lecturer)
MgA. Jana Malíková (lecturer)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Faculty of Informatics
Supplier department: Faculty of Informatics
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Absolvováním předmětu student získá základní informace o konstrukci posteru, a to po stránce obsahové (jaké informace a jakým způsobem je vhodné je na posteru představit); výtvarné (grafické motivy, vizuální a estetická stránka posteru); technické (jakými nástroji poster sázet a následně tisknout, jak po technické stránce zajistit žádoucí obsahový i výtvarný vjem);
Dovednosti si vyzkouší vytvořením vlastního posteru a jeho prezentací v rámci posterové soutěž, kterou je předmět zakončen.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do konstrukce posteru
  • Jaké informace a jak prezentovat, příklady
  • Výtvarný a estetický vjem, jak zaujmout
  • Programové nástroje pro sazbu posterů, použití velkoplošných tiskáren a ploterů
Teaching methods (in Czech)
Na sérii ǘodních přednášek navazuje samostatná práce studentů s možností konzultací. Předmět je uzavřen soutěží (pro udělení zápočtu se hodnotí účast s akceptovaným posterem, nikoliv umístění v soutěži).
Assessment methods (in Czech)
Účast na posterové soutěži s vlastním (skupinovým) posterem, který nebude komisí ze soutěže vyloučen.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2014/DPRPO