I013 Logické programování I

Fakulta informatiky
jaro 2000
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
Mgr. Adriana Strejčková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Předpoklady
I008 Výpočtová logika &&! U410 Logické progr. pro VT
Vyžaduje se absolvování přednášky I008 Výpočtová logika, pokud je předmět studován v rámci magisterského studia odborné informatiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Logika prvního řádu, Hornovy klauzule a programy, modely, SLD rezoluce.
 • Negace, SLDNF rezoluce, stratifikované programy.
 • Řízení výpočtu, ořezávání stromu důkazů, řez.
 • Prolog, základní programovací techniky, extralogické predikáty, aritmetika.
 • Implementace Prologu. Warrenův abstraktní počítač.
 • Logické programování a paralelismus, konkurentní systémy (Concurrent Prolog, Parlog, GHC).
 • Ploché (flat) paralelní logické jazyky.
 • Logické programování s omezujícími podmínkami, kombinatorické úlohy.
Literatura
 • APT, Krzysztof R. From logic programming to Prolog. London: Prentice Hall, 1997. xviii, 328. ISBN 0-13-230368-X. info
 • NILSSON, Ulf a Jan MAŁUSZYŃSKI. Logic, programming and Prolog. Chichester: John Wiley & Sons, 1990. xiv, 285. ISBN 0471926256. info
 • O'KEEFE, Richard A. The Craft of Prolog. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1990. 387 s. ISBN 0262150395. info
 • STERLING, Leon a Ehud Y. SHAPIRO. The art of Prolog : advanced programming techniques. 4th ed. Cambridge: MIT Press, 1987. x, 437. ISBN 0262192500. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemkou, na níž navazuje volitelná ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Některé základní informace o předmětu je možno nalézt přes www stránku přednášejícího v oddíle výuka. Absolvování předmětu I008 je povinné pro studenty magisterskeho studijniho programu informatika. Pro ostatní studijní programy je doporučené, pro studenty bez předchozí I008 bude k dispozici stručný sylabus pro samostudium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 1996, léto 1997, léto 1998, jaro 1999, jaro 2001, jaro 2002.