IA161 Syntaktické formalismy a jejich aplikace na analýzu přirozeného jazyka

Fakulta informatiky
podzim 2013
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 12:00–13:50 B410
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět představuje nejnovější přístupy pro syntaktickou analýzu přirozených jazyků (angličtina, čeština, ...), jejich teoretické základy, algoritmy i praktické implementace a algoritmy.
Osnova
  • Teoretické základy: historický přehled, metody syntaktické analýzy (složková analýza, závislostní analýza, parciální analýza), trendy a pokročilé formalismy: HPSG, LFG, CCG, DG, TAG.
  • Algoritmy a praktické implementace: algoritmy, implementace, aplikace a vyhodnocení syntaktické analýzy (banky stromů, techniky měření podobnosti stromů).
Literatura
  • MERLO, Paola, Harry BUNT a Joakim NIVRE. Trends in Parsing Technology: Dependency Parsing, Domain Adaptation, and Deep Parsing. : Springer Netherlands, 2011. 297 s. Text, Speech and Language Technology, Vol. 43. ISBN 978-90-481-9351-6. URL info
Výukové metody
Přednášky, prakticky zaměřené domácí úkoly.
Metody hodnocení
Domácí úkoly a závěrečný písemný test; požadovaná úspěšnost 70 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.