IB101 Úvod do logiky

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (přednášející)
Simona Bennárová (cvičící)
Dr. rer. nat. Achim Blumensath (cvičící)
Daniela Krúželová (cvičící)
Mgr. Jakub Lédl (cvičící)
Bc. Henrieta Micheľová (cvičící)
Bc. Markéta Naušová (cvičící)
Roman Solař (cvičící)
Bc. Lukáš Zaoral (cvičící)
RNDr. Aleš Zlámal (cvičící)
Bc. Viktória Spišaková (pomocník)
Bc. Alena Zahradníčková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Předpoklady
( IB000 Mat. základy informatiky || IB112 Matematické základy ) && ! IA008 Computational Logic
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 55 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení základů logického myšlení a úvod do použití logik v computer science. Velký důraz proto je položen na odvozování v logických kalkulech, především výrokové a též v predikátové logice, včetně formulace problému a jeho přepisu do logického kalkulu. Na konci tohoto kurzu budou studenti rozumět principům výrokové a predikátové logiky 1. řádu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti
- rozumět principům výrokové a predikátové logiky 1. řádu a umět je používat;
- znát základy deduktivních důkazových metod;
- schopni dokazovat v různých variantách rezoluční metody.
Osnova
 • Kurs je úvodem do výrokového a predikátového počtu.
 • Motivace, příklady využití logiky v informatice. Logika v matematice.
 • Výroková logika, logické spojky, logické vyplývání, pravdivostní tabulky, množiny, hradla.
 • Přirozený jazyk a formalizace ve výrokové logice
 • Dokazatelnost, normální formy. Věty o dedukci, formulace a praktické využití.
 • Základy teorie důkazů ve výrokové logice, axiomatické systémy, metoda Davise-Putnama, úvod do rezoluce.
 • Predikátový počet 1. řádu, predikátové formule, sémantika, axiomy.
 • Dokazatelnost. Normální formy predikátové logiky. Přirozený jazyk a formalizace v predikátové logice.
 • Rezoluce v predikátové logice.
 • Úvod do výpočtové logiky. Použití logik v informatice. Formulace složitějších problémů pomocí logiky.
Literatura
  doporučená literatura
 • DUŽÍ, Marie. Logika pro informatiky (a příbuzné obory) : učební text. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 179 s. ISBN 9788024826622. info
 • NERODE, Anil a Richard A. SHORE. Logic for applications. New York: Springer-Verlag, 1993. xvii, 365. ISBN 0387941290. info
 • PRIEST, Graham. Logic : a very short introduction. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2000. xii, 140. ISBN 9780192893208. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Klasická logika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. 198 s. ISBN 8024402548. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení jsou domácí a semestrální testy a semestrální písemná zkouška. Předmět je ukončen písemnou zkouškou formou testu, není povoleno používat žádné pomocné materiály.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~popel/lectures/bak_logika/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/IB101