IB102 Automaty a gramatiky

Fakulta informatiky
podzim 2009
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Tomáš Babiak, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. František Blahoudek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Milan Češka, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Štefaňák (cvičící)
Mgr. et Mgr. Miroslav Cupák (pomocník)
Mgr. Martin Milata (pomocník)
RNDr. Jakub Chaloupka, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Helena Hlaváčová (pomocník)
RNDr. Mária Svoreňová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lukáš Másilko (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Rozvrh
Po 10:00–11:50 D1, Po 10:00–11:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB102/A: Po 16:00–17:50 B007, J. Strejček
IB102/01: Po 12:00–13:50 B204, T. Babiak
IB102/02: Po 18:00–19:50 B011, T. Babiak
IB102/03: Čt 16:00–17:50 B011, N. Beneš
IB102/04: Čt 18:00–19:50 B011, N. Beneš
IB102/05: Út 8:00–9:50 B204, F. Blahoudek
IB102/06: Út 10:00–11:50 B204, F. Blahoudek
IB102/07: St 12:00–13:50 B011, M. Češka
IB102/08: St 14:00–15:50 B011, M. Češka
IB102/09: St 10:00–11:50 B003, P. Budíková
IB102/10: St 12:00–13:50 B003, P. Budíková
IB102/11: Pá 12:00–13:50 C511, P. Novotný
IB102/12: Čt 8:00–9:50 B011, F. Štefaňák
IB102/13: Po 14:00–15:50 B410, B. Bühnová
IB102/14: Po 16:00–17:50 B410, B. Bühnová
IB102/15: Po 14:00–15:50 B007, J. Strejček
Předpoklady
( MB101 Matematika I || MB005 Základy matematiky )&& ! IB005 FJA I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit základy teorie formálních jazyků a automatů; použít tuto teorii v běžné informatické praxi;
Osnova
 • Motivace: problém specifikace (nekonečných, regulárních) jazyků.
 • Konečné automaty a regulární gramatiky: Pumping lemma, Nerodova věta, minimalizace, nedeterministické konečné automaty.
 • Vlastnosti regulárních jazyků: uzávěrové vlastnosti, regulární výrazy, Kleeneho věta, konečnost.
 • Bezkontextové gramatiky a jazyky: transformace bezkontextových gramatik, vybrané normální formy, pumping lemma, uzávěrové vlastnosti.
 • Zásobníkové automaty a jejich vztah k bezkontextovým gramatikám: nedeterministická syntaktická analýza shora dolů a zdola nahoru.
 • Deterministické zásobníkové automaty.
Literatura
 • ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ a Antonín KUČERA. Formální jazyky a automaty I. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X. URL info
 • MOLNÁR, L'udovít, Milan ČEŠKA a Bořivoj MELICHAR. Gramatiky a jazyky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 188 s. info
 • HOPCROFT, John E. a Jeffrey D. ULLMAN. Introduction to automata theory, languages, and computation. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. 418 s., ob. ISBN 0-201-02988-X. info
 • KOZEN, Dexter C. Automata and computability. New York: Springer, 1997. xiii, 400. ISBN 0387949070. info
 • SIPSER, Michael. Introduction to the theory of computation. Boston: PWS Publishing Company, 1997. xv, 396 s. ISBN 0-534-94728-X. info
Výukové metody
přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Nepovinné domácí úkoly. Písemná zkouška během semestru a závěrečná písemná zkouška. Výsledky vnitrosemestrální písemky se započítávají do výsledného hodnocení. Všechny písemky se píší bez pomocných materiálů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.