IV112 Projekt z programování paralelních aplikací

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
0/5/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Henrich Lauko (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 A417
Předpoklady
Předpokládá se znalost pojmu proces a vlákno, znalost významu slova paralelismus a schopnost implementace v programovacím jazyce C, (příp. C++).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 86 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem projektu je vystavit studenty několika problémům z oblasti paralelního programvání a nechat je samostatně problémy řešit.
Výstupy z učení
Student získá praktickou zkušenost s programováním vícevláknových či jinak paralelních aplikací a s řešením problémů souvisejících s paralelizací algoritmů.
Osnova
  • Uvodní setkání a seznámení se s podmínkami pro úspěšné ukončení; průběžné zadávání projektů; samostatná práce studentů na projektu; průběžné odevzdávání projektů; závěrečná diskuze.
Literatura
  • HERLIHY, Maurice a Nir SHAVIT. The art of multiprocessor programming. Amsterdam: Elsevier, 2008. xx, 508. ISBN 9780123705914. info
  • WONG, Henry. Java threads. Edited by Scott Oaks. 3rd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly & Associates, 2004. 340 s. ISBN 0596007825. info
  • QUINN, Michael J. Parallel programming in C with MPI and OpenMP. Boston: Higher Education, 2004. xiv, 529. ISBN 0072822562. info
Výukové metody
Studenti samostatně pracují na projektech, v případě potřeby konzultují relevantní problémy s vyučujícími.
Metody hodnocení
Pro udělení zápočtu je nutné úspěšně vypracovat v požadované kvalitě všechny projekty zadané během semestru. Každý projekt má stanoven pevný termín odevzdání, zadání každého projektu je zveřejněno vždy minimálně 14 dní před jeho termínem odevzdání. Způsob odevzdání je součást zadání projeku. Pro každý projekt může student jednou požádat vyučujícího o kontrolu kvality vypracování projektu. Tuto žadost však může provést nejpozději týden před termínem odevzdání daného projektu. Pokud vyučující neuzná vypracování v termínu odevzdaného projektu za odpovídající nebo pokud student neodevzdá projekt v termínu, má možnost projekt odevzdat ještě jednou v termínu stanoveném vyučujícím během prvních 14 dnů výuky (zpravidla k 12.týdnu semestru). Této možnosti však student může využít maximálně u dvou projektů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/IV112