IV119 Seminar on Discrete Mathematical Methods

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Klaška (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Předpoklady
Basics of undergraduate mathematics (IB000 is enough).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The aim of this seminar is to introduce interested students into the beauties of mathematics and of clean mathematical proofs. This will teach students "mathematical thinking" - to understand math definitions, statements, and proofs in their full depth, and to make their own new proofs in all areas of mathematics and theoretical computer science.
Výstupy z učení
After finishing this seminar, successful students should be able to understand presented mathematical proofs in their full depth, and to make their own new proofs in areas of mathematics and theoretical computer science.
Osnova
  • Selected nice topics from "Proofs from THE BOOK"; TBA each year.
  • Number theory, Combinatorics, Combinatorial geometry, Graph theory.
  • Different topics are chosen in subsequent years.
Literatura
    povinná literatura
  • AIGNER, Martin a Günter M. ZIEGLER. Proofs from the book. Berlin: Springer, 1998. viii, 199. ISBN 3540636986. info
Výukové metody
This is a seminar; the lectures will consist of informal presentations by the teachers and also by all participating students, and of scientific discussion. Each student is expected to deliver his/her own presentation once during the semester.
Metody hodnocení
Students are evaluated by their active participation in lectures, and according to their own presentation of the assigned topic.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~hlineny/stud-cz.html#seminarDM
Seminář pro každého, kdo má rád matematiku a matematické důkazy - zvláště ty diskrétní a hezké. Nebojte se jen angličtiny, povídat si můžeme i česky, ale očekáváme studium výhradně anglických materiálů. Všimněte si také, že seminář si můžete zapisovat opakovaně a v dalších letech jsou prezentována jiná témata (v knize jich je mnohem více, než máme během semestru čas projít). Seminář není v centrálním rozvrhu, čas si vybereme po zveřejnění centrálního rozvhrhu podle vašich možností - přispějte návrhy do předmětového fóra.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.