IV125 Formela lab seminar

Faculty of Informatics
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Alternate Types of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (lecturer)
Dr. rer. nat. Achim Blumensath (lecturer)
Supervisor
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Department of Computer Science - Faculty of Informatics
Supplier department: Department of Computer Science - Faculty of Informatics
Timetable of Seminar Groups
IV125/ReinfLearn: Fri 10:00–11:50 C417, T. Brázdil, V. Řehák
IV125/Log: No timetable has been entered into IS. A. Blumensath
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Slovně stanoveny jednotlivými seminárními skupinami, souhlas vyčujícího nutný.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Absolvováním tohoto kurzu student získá hluboký náhled do příslušné partie teoretické informatiky či matematiky (v závislosti na zvolené seminární skupině), bude schopný samostatně prezentovat určenou odbornou látku a řešit s ní související výzkumné problémy.
Learning outcomes (in Czech)
Student má hluboký náhled do příslušné partie teoretické informatiky či matematiky (v závislosti na zvolené seminární skupině), je schopen samostatně prezentovat určenou odbornou látku a řešit s ní související výzkumné problémy.
Syllabus (in Czech)
  • Týmové studium či týmový výzkumný projekt.
  • Studenti si na začátku semestru vyberou z nabízených témat/projektů.
  • Na pravidelných týdenních seminářích vyučující (případně vybraný student) vysvětluje předmětnou tématiku.
  • Na určených seminářích studenti referují o svém postupu a výsledcích, je jim poskytnuta zpětná vazba.
  • Na závěrečném semináři je provedeno celkové zhodnocení.
Teaching methods (in Czech)
Seminář zaměřený na týmové studium zadané látky, na vlastní výzkum a prezentaci výsledků. Děleno do tematicky zaměřených seminárních skupin, každé s vlastním vyučujícím.
Assessment methods (in Czech)
Studenti jsou hodnoceni za aktivitu na seminářích, za kvalitu dosažených výsledků a způsob a kvalitu jejich prezentace před svými vrstevníky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
General note: Opakovaně lze zapisovat předmět jen v případě účasti v jiné seminární skupině (potvrdí učitel skupiny).
Teacher's information
http://formela.fi.muni.cz/
Témata na každý semestr budou vyhlašována prostřednictvím web stránky https://formela.fi.muni.cz/doku.php?id=teaching, případně mohou studenti přímo kontaktovat uvedené vyučující. Pokud není předmět/seminární skupina uvedena v centrálním rozvrhu, znamená to, že čas se bude teprve domlouvat se zájemci před semestrem - čtěte dopředu předmětovou diskusi.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2017/IV125

Go to top | Current date and time: 24. 11. 2017 06:50, Week 47 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System