IV125 Formela lab seminar

Faculty of Informatics
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Department of Computer Science - Faculty of Informatics
Supplier department: Department of Computer Science - Faculty of Informatics
Timetable of Seminar Groups
IV125/Measure_theory: Mon 10:00–11:50 C417, T. Brázdil, A. Kučera, V. Řehák
IV125/POMDP: Wed 14:00–15:50 C417, T. Brázdil, A. Kučera, V. Řehák
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Slovně stanoveny jednotlivými seminárními skupinami, souhlas vyčujícího nutný.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Absolvováním tohoto kurzu student získá hluboký náhled do příslušné partie teoretické informatiky či matematiky (v závislosti na zvolené seminární skupině), bude schopný samostatně prezentovat určenou odbornou látku a řešit s ní související výzkumné problémy.
Syllabus (in Czech)
  • Týmové studium či týmový výzkumný projekt.
  • Studenti si na začátku semestru vyberou z nabízených témat/projektů.
  • Na pravidelných týdenních seminářích vyučující (případně vybraný student) vysvětluje předmětnou tématiku.
  • Na určených seminářích studenti referují o svém postupu a výsledcích, je jim poskytnuta zpětná vazba.
  • Na závěrečném semináři je provedeno celkové zhodnocení.
Teaching methods (in Czech)
Seminář zaměřený na týmové studium zadané látky, na vlastní výzkum a prezentaci výsledků. Děleno do tematicky zaměřených seminárních skupin, každé s vlastním vyučujícím.
Assessment methods (in Czech)
Studenti jsou hodnoceni za aktivitu na seminářích, za kvalitu dosažených výsledků a způsob a kvalitu jejich prezentace před svými vrstevníky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
General note: Opakovaně lze zapisovat předmět jen v případě účasti v jiné seminární skupině (potvrdí učitel skupiny).
Teacher's information
http://formela.fi.muni.cz/
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2015/IV125