PA091 Sémantika a komunikace

Fakulta informatiky
jaro 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 8:00–9:50 B411
Předpoklady
Doporučuje se mít základní znalost logického programování (Logické programování I) a logické analýzy přirozeného jazyka (Logická analýza PJ I)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty:
s přístupy k sémantické analýze přirozeného jazyka a k analýze textu a promluvy z hlediska možného počítačového zpracování;
Studenti získají znalosti o:
- významech významu;
- typech významu;
- vztahu mezi sémantikou a společností;
- o metodologii sémantiky jako vědecké disciplíny;
- sémantických rysech a komponentové analýze;
Dále budou probrány:
- sémantická struktura vět v přirozeném jazyce a její reprezentace;
- vztah sémantické reprezentace vět k reprezentaci znalostí;
- sémantické sítě.;
- logická a lexikální sémantika;
- reprezentace významu a representace znalostí;
- sémantické sítě a ontologie;
- WordNet a EuroWordNet, nástroje pro práci se sémantickými sítěmi a ontologiemi handling (Visdic, DebVisdic);
vztah sémantiky and syntaxe;
- lexikografie, významy slov a slovníky;
- popis významů slov a slovních spojení, slovníkové definice;
- počítačová lexikografie a platforma DEBII;
- zpracování kontextů a kolokací, Word Sketch Engine;
- sémantika a pragmatika;
- analýza textu a promluvy;
Osnova
 • Významy významu;
 • Typy významu;
 • Sémantika a společnost;
 • Sémantika jako vědecká disciplína?;
 • Sémantické rysy a komponentová analýza;
 • Sémantická struktura vět v přirozeném jazyce a její reprezentace;
 • Vztah sémantické reprezentace vět k reprezentaci znalostí;
 • Sémantické sítě;
 • Sémantika a syntax;
 • Sémantika a slovníky;
 • Sémantika a pragmatika;
 • Analýza textu a promluvy;
Literatura
 • LEECH, Geoffrey. Semantics :the study of meaning. 2nd ed. London: Penguin Books, 1981. xii, 383 s. ISBN 0-14-013487-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou ústních přednášek a seminářů, v nichž se kombinuje použití slidů a ukázek relevantních softwarových nástrojů. Studenti vypracovávají domácí úlohy, připravují prezentace na základě prostudované literatury a realizují menší projekty. Ve vhodných místech výuky se pracuje formou otevřeného dialogu mezi učitelem a studenty. Výukové metody anglicky
Metody hodnocení
Ústní zkouška a písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2012/PA091