EN

FI:PA158 Graphics Research Seminar II - Informace o předmětu

PA158 Seminar on Computer Graphics Research II

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 16:00–17:50 A319
Předpoklady
Teoretické a praktické znalosti základů počítačové grafiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V semináři jsou probírány klasické i soudobé publikace z aktuálních oblastí výzkumu v počítačové grafice. Je vyžadována aktivní samostatná příprava studentů na jednotlivá témata a intenzivní zapojení do diskuse o problematice během semináře. Studenti se seznámí s trendy současného výzkumu v počítačové grafice a zdokonalí si své rétorické schopnosti.
Osnova
  • Soudobé publikace z aktuálních oblastí výzkumu v počítačové grafice. Na začátku semestru je připraven výběr článků z nejvýznamnějších konferencí věnovaných počítačové grafice a příbuzným oblastem. Články jsou vybrány z posledních konferencí SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia, EUROGRAPHICS apod. Studenti volí jeden článek z nabídky, k tomuto článku pak vyhledají vhodného předchůdce. Samostatně připraví a přednesou 2 prezentace vybraných článků v pořadí "předchůdce", nejnovější článek. Studenti během semináře prezentují nové poznatky a diskutují širší souvislosti.
Literatura
  • ACM Digital Library: SIGGRAPH, Virtual Reality Conf.Proc., EUROGRAPHICS
Výukové metody
Seminární výuka založená výhradně na prezentacích připravených studenty. Na začátku semestru představí učitelé několik hlavních témat současného výzkumu a zadají úvodní články. Studenti připravují a přednášejí prezentace. Postupně se přibližují k nejnovějších poznatkům s cílem poznat současný stav výzkumu a odhadnout bílá místa a důležité dosud nevyřešené problémy. Studenti mají velký prostor ovlivnit obsah semináře volbou témat a článků.
Metody hodnocení
Vystoupení jsou průběžně hodnocena, pro získání kolokvia musí každý student aktivně vystoupit.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sochor/PA158/
Studenti připravují na základě studia odborných publikací prezentace, které jsou východiskem pro diskuse během semináře. Students prepare presentations based on the study of the recent research papers. The issues are discussed during the seminar. Lectures materials available on intranet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2015/PA158