PA174 Design of Digital Systems II

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 9. až Po 10. 12. Po 8:00–9:50 C511
Předpoklady
PB107 course is valuable for course PA174 study.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Main aim of this course is understand and master fundamental theoretical know ledges and practical virtuosity necessary for description and for design digital systems. The lessons are specialized in particular into following topics:
- logical algebra and function;
- design of the combination circuits;
- design of the sequential circuits;
- structural components and cores of the digital systems.
Výstupy z učení
At the end of the course students will be able to:
analyze advanced digital system using logical algebra
design kernel for digital systems
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sestavit model činnosti kombinačních a sekvenčních obvodů;
- formálně popsat strukturu kombinačních a sekvenčních obvodů;
- navrhnout schéma kombinačních a sekvenčních obvodů;
- minimalizovat strukturu kombinačních obvodů podle různých kritérií;
- modelovat hazardy v kombinačních obvodech;
- navrhovat opatření pro eleminaci hazardů kombinačních obvodů.
Osnova
 • - encoding and data representation;
 • - logic algebra and optimization of the logical terms;
 • - implementation arithmetical and logical operations into computer machines:
 • - basic structural components of the digital systems:
 • - theoretical tools for design of the combination circuits:
 • - design of the combinational circuits:
 • - theoretical tools for design of the sequential circuits;
 • - design of the sequential circuits;
 • - basic operational units of the digital systems;
 • - operational principle and design of the basic digital systems units;
 • - hazards of the digital systems;
 • - digital systems cores;
 • - design systems and simulation of the digital systems.
Literatura
  doporučená literatura
 • Stephen Brown and Zvonko Radesic: Fundamental of Digital Logic Design. Mc Graw Hill Higher Education, NY 2005.
 • John F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) , Prentice Hall, 2005
Výukové metody
Lectures that correspond to intended aims of tuition.
Metody hodnocení
Final examination consists of 3 parts:
1) defense of the project - implementation of the design from laboratory lessons and discussion about protocol;
2) written test - logical algebra, design of the digital circuits and analysis of the digital circuits;
3) oral exam - theoretical tools for design of the digital circuits.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Praktická část je probírána v předmětu PB170 a probíhá na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových systémů - A415. Veškerá používaná dokumentace a návody jsou k dispozici pouze v jazyce anglickém. The course is divided into theoretical and practical part. The practical part is discussed in the course PB170, which runs parallel and takes place on hardware and software in the Laboratory of Architecture and design of digital systems - A415. All use of documentation and tutorials are available only in English.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.