PB029 Elektronická příprava dokumentů

Fakulta informatiky
podzim 2008
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michal Růžička, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Rozvrh
Po 12:00–13:50 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB029/01: Po 15:00–15:50 B311, P. Sojka
PB029/02: Po 16:00–16:50 B311, P. Sojka
PB029/03: Po 17:00–17:50 B311, P. Sojka
PB029/04: Po 18:00–18:50 B311, M. Růžička
PB029/05: St 12:00–12:50 B311, M. Růžička
PB029/06: St 13:00–13:50 B311, M. Růžička
Předpoklady
Je vhodné mít základy algoritmizace, základní znalosti práce s počítačem v unixovém prostředí (vhodné absolvovat například předmět PV004 UNIX) a mít ponětí o formálních jazycích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 189 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/189, pouze zareg.: 0/189, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/189
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmětem výuky tohoto předmětu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (příprava skript, prezentačních materiálů, psaní diplomové, disertační práce, dokumentace programu ap.) se zaměřením na systém TeX.
Cvičení jsou využita pro seznámení se softwarovými balíky používanými při vývojovém cyklu elektronických dokumentů výše uvedeného zaměření a pro vytváření elektronických dokumentů.
Osnova
 • Úvod. Vymezení předmětu. Cyklus přípravy a ladění dokumentů. Analogie s vývojem programů.
 • Značkování. Logická vs. visuální struktura dokumentu. Značkovací jazyky, SGML, XML, HTML. Gramatiky dokumentů, DTD. Validace dokumentů, NSGMLS.
 • Design. Principy knižního designu. Specifika designu na WWW.
 • Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie.
 • Písma, typy formáty písem, způsoby representace a designu písem. Rastrovací algoritmy, techniky redukcí tvaru písem.
 • Pravidla sazby. Mikro\-typografie. Specifika sazby českých textů. Korektura, značky.
 • Sázecí systémy. TeX jako příklad dávkového sázecího systému. WYSIWYG systémy. DSSSL, XSL.
 • TeX. Historie. Princip makrojazyka. Algoritmy řádkového a stránkového zlomu použité v TeXu. hz-systém. Algoritmus dělení slov,
 • Předtisková příprava. Jazyky pro popis stránek. Post\-script. Bézierovy křivky. SPDL. Direct Imaging. Archová montáž.
 • Tisk a distribuce. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. Portable Document Format, Adobe Acrobat. LaTeX2html. pdfTeX. Publikace databází. Konverze, aktualizace a údržba dokumentů.
 • Závěrečné shrnutí. Sdílení zkušeností, anketa.
Literatura
 • KNUTH, Donald Ervin. Digital typography. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1999. xv, 685 s. ISBN 1-57586-010-4. info
 • BERAN, Vladimír. Typografický manuál :Učebnice počítačové typografie. 1.vyd. Náchod: Manuál, 1994. Přeruš.s. ISBN 80-901824-0-2. info
 • BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, 1992. 254 s. ISBN 0-88179-033-8. info
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení sestává z hodnocení práce v semestru (sazba vzorového dokumentu tištěného [25 %] a elektronického [25 %]) a závěrečného písemného testu [10 % typografická korektura, 40 % znalostní (multiple-choice) test. K zápočtu je třeba získat 50 % bodů, pro kolokvium 55 %, 60/65/70/75/80 % pro ukončení zkouškou E/D/C/B/A. Při závěrečném testu nelze používat jakékoliv materiály kromě kalkulačky s běžnými početními operacemi. Studenti jsou v průběhu výuky motivování řešením dílčích úkolů za prémiové body. Na webu předmětu a na CD Všech pět pohromadě lze nalézt příklady závěrečných testů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sojka/PB029/
Předmětem výuky tohoto předmětu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, zvláště pak elektronických či hypertextových, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (psaní diplomové práce, knihy, internetovské domovské stránky apod.). Cvičení jsou využita pro seznámení se softwarovými balíky používanými při vývojovém cyklu elektronických dokumentů a pro vytváření elektronických dokumentů.
Je vhodné mít základy algoritmizace, základní znalosti práce s počítačem v unixovém prostředí (vhodné absolvovat například předmět P004 UNIX) a mít ponětí o formálních jazycích.
Anyone who would letterspace lower case would steal sheep. (Frederick Goudy)
Printing should be invisible. (Beatrice Warde)
No, Watson, this was not done by accident, but by design. (Sherlock Holmes)
Data cannot be used at a finer grain than it is marked up it. (R. Jelliffe)
You cannot not communicate. (Paul Watzlawick)
The masters of the art, it seems to me, are those who never stop apprenticing. (Robert Bringhurst, 1998)

You know you've achieved perfection in design,
Not when you have nothing more to add,
But when you have nothing more to take away.
(Antoine de Saint Exupery)
Programs = Algorithms + Data (Nicklaus Wirth)
Documents = Form + Content (Petr Sojka)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.