PB069 Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Daubner (cvičící)
RNDr. Jiří Glozar (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 10:00–11:50 A218
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB069/01: Po 10:00–11:50 A215, L. Bártek
PB069/02: Pá 10:00–11:50 B117, L. Bártek
Předpoklady
Znalost programování, programovacího jazyka C# v rozsahu předmětu PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET a operačního systému MS Windows (na uživatelské úrovni).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 171 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/171, pouze zareg.: 0/171, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/171
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET se studenti seznámí se základními postupy a technikami používanými při tvorbě programů určených pro práci v prostředí operačních systémů MS Windows. Předmět je zaměřen na vývoj jednoduchých aplikací společně s jejich grafickým uživatelským rozhraním, přičemž je využíváno jazyka C#, platformy MS .NET, rozhraní Windows Forms a Windows Presentation Foundation. Předmět je vyučován pomocí vývojového prostředí Microsoft Visual Studio.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student bude:
znát principy a zásady událostmi řízeného programování;
seznámen s vývojovým prostředím MS Visual Studio, rozhraním Windows Forms a s Windows Presentation Foundation;
znát pravidla pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní aplikací;
schopen používat základní třídy rozhraní Windows Forms a Windows Presentation Foundation;
schopen vytvářet aplikace pracující v prostředí MS Windows společně s jejich grafickým uživatelským rozhraním.
Osnova
 • Událostmi řízené programování. Model programu pro MS Windows.
 • Integrované vývojové prostředí MS Visual Studio, tvorba jednoduchých aplikací.
 • Využití základních tříd Windows Forms a práce s nimi.
 • Zpracování zpráv klávesnice a myši.
 • Dialogové rámce a jejich obsluha.
 • Práce s grafikou.
 • Pravidla pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní aplikace.
 • Základní standardní dialogy.
 • Práce se schránkou (clipboard), podpora drag & drop, práce s registrační databází.
 • Vytváření aplikací s podporou multithreadingu.
 • Tisk z prostředí MS Windows.
 • Práce s Win32 API.
 • Úvod do Windows Presentation Foundation.
 • Tvorba aplikací s využitím Windows Presentation Foundation.
Literatura
 • SELLS, Chris a Michael WEINHARDT. Windows forms 2.0 programming. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2006. xxxix, 988. ISBN 0321267966. info
 • PETZOLD, Charles. Mistrovství ve Windows Presentation Foundation : [aplikace = kód + markup]. Translated by Jakub Mikulaštík - Jiří Fadrný. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008. 928 s. ISBN 9788025121412. info
 • PETZOLD, Charles. Programování ve Windows : legendární publikace o programování WIN 32 API. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. xxiii, 121. ISBN 8072262068. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), praktická cvičení - 2 hodiny týdně (cvičení probíhá v počítačové učebně a účast na něm je povinná, studenti také musí splnit všechny zadané domácí úkoly a úspěšně napsat vnitrosemestrální písemku). Každý student musí v průběhu semestru realizovat samostatný projekt, tj. musí vytvořit zadanou programovou aplikaci.
Metody hodnocení
Hodnocení se skládá ze 3 částí: vnitrosemestrální test u počítačů (10 bodů), samostatný projekt (10 bodů) a závěrečná zkouška u počítačů (20 bodů). K úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí získat alespoň 23 bodů. Jestliže je předmět PB069 ukončený zápočtem, je nutné získat alespoň 5 bodů za vnitrosemestrální písemku a alespoň 5 bodů za samostatný projekt.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/Vyuka/Vyuk2.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.