PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace

Fakulta informatiky
jaro 2007
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Petr Adámek (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luděk Bártek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Drášil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Tomáš Gregar (cvičící)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Rozvrh
Út 8:00–9:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB138/01: St 8:00–8:50 B130, J. Pavlovič
PB138/02: St 9:00–9:50 B130, J. Pavlovič
PB138/03: Út 16:00–16:50 B130, L. Bártek
PB138/04: Út 18:00–18:50 B130, L. Bártek
PB138/05: Út 17:00–17:50 B130, T. Gregar
PB138/06: St 18:00–18:50 B130, T. Gregar
PB138/07: Čt 11:00–11:50 B130, P. Drášil
PB138/08: Čt 10:00–10:50 B130, P. Drášil
Předpoklady
! P138 Moderní značkovací jazyky
Předpokládají se základní znalosti z oblasti formálních jazyků, orientace v objektovém programování (silně doporučena základní znalost jazyka Java) a databázích. Dále je žádoucí základní znalost některého značkovacího jazyka (např. HTML) a služeb Internetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se základními standardy, principy práce a technologiemi moderních značkovacích jazyků na bázi XML a jejich aplikací.
Osnova
 • Moderní značkovací jazyky, Extensible Markup Language (XML), struktura a terminologie značkovaných dokumentů. Standardy základní rodiny XML.
 • Standardy analýzy a zpracování XML dat. Objektový model dokumentu, událostmi řízené zpracování.
 • Modely XML dokumentu, používané přístupy a modelovací jazyky. DTD, XML Schema, RelaxNG, Schematron.
 • Navigace a dotazování v XML datech. XLink, XPointer, XPath.
 • Transformace XML dat, jazyk XSLT.
 • Ukládání a zpracování XML dat v relačních a objektových databázích, indexování XML dat, nativní XML databáze. Dotazovací jazyky pro XML, XQuery.
 • Metadata popisující XML zdroje, rámec RDF, ontologie. Úvod do sémantického webu.
 • XML a internetové technologie.
Literatura
 • SEELY, Scott. SOAP :cross platform internet development using XML. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. xiv, 391 s. ISBN 0-13-090763-4. info
 • BURKE, Eric M. Java and XSLT. 1. vyd. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly & Associates, Inc., 2001. ISBN 0-596-00143-6. info
 • CAGLE, Kurt. Professional XML schemas. Birmingham: Wrox Press, 2001. xv, 691 s. ISBN 1-86100-547-4. info
 • PITNER, Tomáš. Transformace XML dat: standardy, nástroje, metodika, optimalizace. In Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 285-294. DATAKON. ISBN 80-227-1597-2. info
 • KAY, Michael. XSLT :programmer's reference. 2nd ed. Birmingham: Wrox Press, 2001. xxxiii., 9. ISBN 1-86100-506-7. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a samostatné (obvykle týmové) konzultované práce na projektech s možností konzultací na cvičeních, kde jsou kromě toho řešeny úlohy. Hodnocení předmětu sestává z hodnocení úloh, projektu a závěrečného písemného testu. U písemného testu není povoleno použití žádných materiálů kromě psacích potřeb.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět předpokládá značný podíl samostatné práce na projektech a při samostudiu z originálních (= anglicky psaných) specifikací a dalších zdrojů. ------- The subject requires the ability to work independently on own projects, as well as reading original specifications and other English-written documents.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.