PB170 Seminář z konstrukce digitálních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (náhr. zkoušející)
Ahmad Abbadi, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 A415
Předpoklady
Studium tohoto předmětu nevyžaduje předběžné znalosti, ale je vhodné paralelně studovat předměty PV170-Konstrukce digitálních systémů nebo PA174-Design of Digital Systems II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po ukončení kurzu by studenti měli být schopni:
- rozumět základním konceptům návrhu digitálních systémů (kombinační a sekvenční obvody);
- znát realizaci základních obvodů (sčítačky, čítače, stavové automaty);
- být schopni sestavit a simulovat funkci jednoduchých obvodů.
Výstupy z učení
Absolventi tohoto kurzu budou schopni:
- formálně popsat logický obvod složený z kombinačních nebo sekvenčních obvodů;
- navrhnout jednoduchý digitální systém;
- simulovat chování digitálních obvodů;
- základního návrhu logických obvodů v jazyce Verilog.
Osnova
  • - základy návrhu digitálních systémů: formy popisu obvodu, základní metody návrhu.
  • - základní konstrukční prvky a obvody: primitiva (hradla), - jednoduché kombinační obvody (sčítačky, komparátory), sekvenční obvody (čítače, stavové automaty).
  • - praktická cvičení v nástroji Hades a Quartus (základy).
  • - stručný úvod do HDL, Verilog.
Literatura
    doporučená literatura
  • THOMAS, Donald E. a Philip R. MOORBY. The Verilog hardware description language. 5. ed. New York: Springer, 2002. xx, 381. ISBN 1402070896. info
Výukové metody
Semináře a praktická cvičení s technickým a programovým vybavení laboratoře EmLab.
Metody hodnocení
K absolvování předmětu je potřeba průběžně vypracovávat probírané příklady a vytvořit samostatný větší projekt.
Navazující předměty
Informace učitele
https://l202.fi.muni.cz/vyuka/pb170
Kurz bude probíhat na technickém a programovém vybavení laboratoře EmLab (Labolatorř konstrukce a architektury číslicových systémů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.