PV070 Digitální knihovny

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Krejčíř (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 8:00–9:50 A318
Předpoklady
! FF:VIKBA25 Digitální knihovny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty informatiky s aktuálním stavem praxe v oblasti digitálních knihoven. Na konci kurzu by student měl být schopen porozumět principům a souvislostem základních standardů, technologií a postupů používaným při návrhu a implementaci soudobých digitálních knihoven.
Osnova
 • Úvod do problematiky digitálních knihoven (DL): vymezení pojmu DL; historie; zdroje informací.
 • Obecný rámec a architektura: Kahn-Wilensky framework; digitální objekt a digitální repozitář; začlenění DL do reálného právního a sociálního prostředí; hierarchická abstrakce intelektuálních děl.
 • Globální jména a identifikátory: klasické knihovnické identifikátory versus digitální identifikátory; resoluce identifikátorů; problém persistence; identifikátory ISBN, ISSN, SICI, URL, URN, PURL, ISNI, ISTC, handles, DOI.
 • Metadata: klasická a síťová knihovní metadata; MARC; Dublin Core; METS a MODS; využití XML a RDF.
 • Interoperabilita: protokol Z39.50; SRW/U; iniciativa OAI; vytváření kontextových vazeb mezi informačními zdroji, standard OpenURL.
 • Globální a distribuované vyhledávání: porovnání DL a internetovských vyhledávačů; federativní vyhledávání versus metavyhledávání; sémantický web.
 • Digitální knihovny v ekonomickém a právním kontextu: ekonomické modely DL; práva duševního vlastnictví; copyright; autorský zákon; creative commons; open access.
 • Dlouhodobé uchovávání digitální informace: problémy a rizika; základní archivační strategie; referenční model OAIS.
 • Vybrané projekty a technologie prezentované formou esejí a prezentací přímo účastníky kurzu.
Literatura
 • Bartošek, Miroslav. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna. Rok 2004, roč. 15, č. 4, s.266-254. http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0404/0404233.html
 • Bartošek, Miroslav. Technologie digitálních knihoven. Sborník konference INFORUM 2006. http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bartosek_Miroslav.pdf
 • Witten, I.H., Bainbridge D. How to Build a Digital Library. San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2003. ISBN 1-55860-790-0.
 • LESK, Michael. Understanding digital libraries. 2nd ed. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers, 2005. xxxi, 424. ISBN 1558609245. info
 • ARMS, William Y. Digital libraries. Cambridge: MIT Press, 2000. x, 287 s. ISBN 0-262-01180-8. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (návštěva přednášek je velmi doporučována, protože umožní studentům lépe pochopit princip přednášených technologií a vzájemné souvislostí). Během kurzu zpracovává každý student esej o vybrané digitální knihovně nebo technologii. Eseje jsou uloženy do digitální knihovny a studenti je prezentují v závěru kurzu.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá ústně při počtu do 30 zapsaných studentů (nad tuto hranici je zkouška realizována písemným testem). Součástí hodnocení je i esej zpracovaná studentem v průběhu kurzu a její prezentace.
Informace učitele
http://www.ics.muni.cz/mba/dl-fi2018
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.