PV109 Historie a vývojové trendy ve výpočetní technice

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Pá 10:00–11:50 A218
Předpoklady
Předmět si může zapsat každý student MU, který jej dosud neabsolvoval (ani pod jiným kódem).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům, kteří hledají poučení o historii teoretických základů informatiky a o vývoji výpočetní techniky do současnosti s přesahem k předpokládanému rozvoji tohoto oboru.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude znát etapy historického vývoje výpočetní techniky ve světě i specificky v Československu.
Bude schopen vyjmenovat nejvýznamnější osobnosti a jejich přínos vývoji výpočetních systémů.
Bude schopen popsat základní vývojové trendy a ovlivňující principy.
Na základě historických zkušeností bude schopen dělat jednoduché predikce budoucího vývoje v hlavních oblastech IT.
Osnova
 • Historie teoretických základů informatiky a výpočetní techniky.
 • První počítače.
 • Rodiny počítačů. Počítače digitální, analogové a hybridní.
 • Komponenty a přídavná zařízení počítačů. V/V zařízení.
 • Základní části počítače. Druhy pamětí. Vnější paměti.
 • Komunikační technologie, historie sítí a síťových prvků. Historie akademické sítě v ČR.
 • VT používaná v ČSSR a na UJEP (dnešní MU). Rodina JSEP a SMEP.
 • Od strojového kódu k programovacím jazykům. Jazyky, které zásadně ovlivnily další vývoj (Algol, Fortran, Cobol, Basic, PL/I, APL, Lisp, Simula, Pascal, C).
 • Operační systémy. Počítače bez operačního systému. Zárodky prvních OS. Komponenty moderních OS. Příklady některých OS.
 • Vývojové trendy v hardwaru a softwaru. CISC/RISC, integrace, vztah HW/SW/OS, odklon od procedurálních jazyků(?)
 • Počítače a společnost. Počítač: nástroj, partner nebo hrozba?
Literatura
 • Communications of the A.C.M., Vol. 15 (1972), Nr. 7 (speciální číslo věnované historii IT)
 • Communications of the A.C.M., Vol. 40 (1997), Nr. 2 (speciální číslo věnované výhledům do budoucnosti)
Výukové metody
Přednášky, test z probrané látky, pro ukončení kolokviem student zpracuje referát nebo esej na zvolené téma
Metody hodnocení
Ke konci semestru jsou znalosti studentů prověřeny písemným testem. Podmínkou připuštění ke kolokviu je alespoň 50procentní úspěšnost v tomto testu.
Předmět je ukončen kolokviem. To je v souladu se zkušebním řádem obvykle nahrazeno odevzdáním eseje vypracované písemně nebo ve formě webovské stránky. Pro stránku je možné zpracovat vlastní téma nebo tema přidělené. Volba tématu podléhá schválení vyučujícího.
Studenti, kteří končí předmět pouze zápočtem, musí rovněž absolvovat výše zmíněný test, nevypracovávají však esej.
Informace učitele
Při zpracování kolokviální práce se předpokládá samostatné hledání na Webu a v jiných pramenech. Některá témata mají charakter referátu o publikovaném článku (převážně v angličtině) a polemiky s ním.

Přednášejícího můžete kontaktovat osobně v místnosti G115 nebo E-mailem na adrese eva@fi.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.