PV168 Seminar in Java programming

Faculty of Informatics
Spring 2005
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Petr Adámek (lecturer)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Pavel Cenek (assistant)
RNDr. Ondřej Krajíček (assistant)
RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D. (assistant)
RNDr. Jan Pomikálek, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Department of Machine Learning and Data Processing - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
PV168/01: Thu 14:00–15:50 B130, P. Adámek
PV168/02: Thu 16:00–17:50 B130, P. Adámek
PV168/03: Thu 18:00–19:50 B130, P. Adámek
PV168/04: Tue 14:00–15:50 B130, P. Adámek
Prerequisites
Java programming knowledge covered by the course PB162
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
Course objectives
The goal of this course is to deepen the student's knowledge acquired in the PB162 course and test its practical use in concrete projects. It is dedicated to appropriate decomposition rules and robust code development including automatic testing. The course tackles basic API and development of GUI as well as multithreaded applications. After passing the course, the student is expected to be capable of designing and developing applications in Java.
Syllabus
  • Introduction, recapitulation, tools, basic rules, applications distribution, Java Web Start & object design in Java, appropriate decomposition principles, exceptions & testing, JUnit & localization and internationalisation & input/output, nio, configuration storing, logging & network applications & GUI Swing & JDBC & web applications & multithreaded applications & optimization and performance tuning.
Literature
  • BLOCH, Joshua. Java efektivně : 57 zásad softwarového experta. Translated by Karel Voráček. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 230 s. ISBN 8024704161. info
  • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna zkušeného programátora. Praha: Grada, 2000. 470 s. ISBN 8024700271. info
  • ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku Java : knihovna programátora. Praha: Grada, 2001. 431 s. ISBN 8024790106. info
  • BECK, Kent. Programování řízené testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 204 s. ISBN 80-247-0901-5. info
  • FOWLER, Martin. Refaktoring : zlepšení existujícího kódu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 394 s. ISBN 8024702991. info
  • SHIRAZI, Jack. Java - vylaďování výkonu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. xvi, 597. ISBN 8024707527. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou k získání zápočtu je vyřešení projektu, aktivní účast ve cvičeních a úspěšné zvládnutí jednoduchého písemného testu. Řešený projekt může být společný s projektem do předmětu PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://is.muni.cz/el/1433/jaro2005/PV168/
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2005/PV168