PV170 Konstrukce digitálních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (přednášející)
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 C416
Předpoklady
Jedná se o úvodní předmět oboru. Je žádoucí paralelně absolvovat předmět PB170.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout základní teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro konstrukci číslicových systémů. Konkrétně se jedná o následující skutečnosti:
Základy logické algebry.
Návrh jednoduchých kombinačních obvodů.
Návrh základních sekvenčních obvodů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sestavit model činnosti kombinačních a sekvenčních obvodů;
- formálně popsat strukturu kombinačních a sekvenčních obvodů;
- navrhnout schéma kombinačních a sekvenčních obvodů;
- minimalizovat strukturu kombinačních obvodů podle různých kritérií;
- modelovat hazardy v kombinačních obvodech;
- navrhovat opatření pro eleminaci hazardů kombinačních obvodů.
Osnova
 • - teorie zobrazení dat a kódování informací;
 • - logická algebra a optimalizace logických výrazů;
 • - realizace aritmetických a logických operací v číslicovém počítači;
 • - principy činnosti AD a DA převodníků;
 • - základní logické obvody a prvky logické struktury číslicových počítačů;
 • - teoretický aparát návrhu automatů;
 • - základní funkční bloky číslicových počítačů;
 • - jádra číslicových systémů.
Literatura
  doporučená literatura
 • John F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices (4th Edition) , Prentice Hall, 2005.
Výukové metody
Teoretická příprava korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze tří částí:
1) obhajoba projektu zpracovaného v rámci laboratorních cvičení,
2) písemný test na téma - logická algebra, návrh číslicových obvodů a analýza zapojení číslicových obvodů,
3) ústní zkouška na téma - nástroje pro návrh číslicových systémů.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových systémů. Většina studijních podkladů a veškerá technická dokumentace a návody k použití jsou k dispozici v jazyce anglickém.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.