PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
1/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Daubner (cvičící)
Mgr. Jaroslav Davídek (cvičící)
RNDr. David Gešvindr (cvičící)
Mgr. Martin Macák (cvičící)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štefan Bartoš (cvičící)
Mgr. Patrik Behrami (cvičící)
Bc. Štefan Bojnák (cvičící)
Mgr. Ondřej Gasior (cvičící)
Mgr. Milan Mikuš (cvičící)
Mgr. Filip Opálený (cvičící)
Mgr. Rudolf Wittner (cvičící)
Bc. Marek Fridrich (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 21. 2. 10:00–11:50 D1, St 28. 2. 10:00–11:50 D1, St 7. 3. 10:00–11:50 D1, St 14. 3. 10:00–11:50 D1, St 21. 3. 10:00–11:50 D1, St 28. 3. 10:00–11:50 D1, St 4. 4. 10:00–11:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV178/01: Út 10:00–11:50 B117, J. Davídek
PV178/02: Út 12:00–13:50 B117, J. Davídek
PV178/03: St 16:00–17:50 B116, M. Macák
PV178/04: Po 16:00–17:50 B116, O. Gasior
PV178/05: Po 18:00–19:50 B116, O. Gasior
PV178/06: Po 14:00–15:50 B116, Š. Bartoš
PV178/07: Čt 12:00–13:50 B116, Š. Bojnák
PV178/08: Čt 14:00–15:50 B117, Š. Bojnák
PV178/09: Po 10:00–11:50 B116, P. Behrami
PV178/10: Po 12:00–13:50 B117, P. Behrami
Předpoklady
PB161 Programování v jazyce C++ || PB162 Programování Java
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Úvod do vývoje v C#/.NET je seznámit studenty s programovacím jazykem C#, vývojovým prostředím Visual Studio a s hlavními technikami doprovázejícími vývoj aplikací v C#/.NET.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu by student měl:
znát základní kroky a techniky doprovázející proces vývoje C#/.NET aplikací;
ovládat prostředí Visual Studio;
znát hlavní rysy a programové konstrukce programovacího jazyka C#;
být schopen psát kvalitní objektový kód.
Osnova
 • Programovací jazyk C# a MS .NET Framework.
 • Struktura programu v jazyce C#.
 • Typový systém (hodnotové a referenční datové typy).
 • Typ třída a její členy.
 • Jmenné prostory.
 • Předávání parametrů metodám, přetěžování metod.
 • Zapouzdření, dědičnost, polymorfismus (virtuální metody).
 • Abstraktní metody (abstraktní třídy).
 • Rozhraní.
 • Výjimky.
 • Výčtové typy.
 • Typ pole, řetězec a struktura.
 • Generické datové typy.
 • Kolekce.
 • Iterátory.
 • Delegáty (anonymní metody, lambda výrazy), události.
 • Práce se soubory (proudy).
 • LINQ (LINQ to Objects).
 • Paralelní a asynchroní programovaní.
Literatura
 • RICHTER, Jeffrey. CLR via C#. 3rd ed. Redmond: Microsoft Press, 2010. xviii, 873. ISBN 9780735627048. info
 • SKEET, Jon. C# in depth. 2nd ed. Stamford: Manning, 2011. xxx, 554. ISBN 9781935182474. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - v průměru 1 hodina týdně (účast je nepovinná) zhuštěné do první poloviny semestru (po 2 hodinách týdně), praktická cvičení - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), 6 domácích úloh, bodované testy na cvičeních.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě tří částí:
1. Testy na cvičeních (18 bodů)
2. Domácí úlohy (46 bodů)
3. Závěrečný test (36 bodů)
Pro získání kolokvia je potřeba alespoň 70 bodů, pro zápočet alespoň 60 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.