PV198 Aplikace jednočipových počítačů

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/0/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (náhr. zkoušející)
RNDr. Martin Veškrna (přednášející)
RNDr. Filip Mravec (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 14:00–15:50 A415
Předpoklady
Studium tohoto předmětu nevyžaduje předběžné znalosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je porozumět a aktivně zvládnout teoretické poznatky a praktické postupy sloužící pro popis a pro aplikaci jednočipových mikroprocesorů a mikropočítačů.
Výstupy z učení
Absolventi tohoto kurzu budou schopni:
- navrhnout aplikace pro jednočipový mikropočítač;
- pracovat s jazykem C v prostředí jednočipových mikropočítačů;
- naprogramovat aplikace pro jednočipový mikropočítač;
- pracovat s periferiemi mikropočítačů (PWM, timer, ADC…).
Osnova
 • - Programování jednočipových počítačů:
 •  - základní konstrukce a pojmy programovacího jazyka;
 •  - řídicí struktury (booleovské výrazy, podmínky, cykly);
 •  - bitové operace a bitová pole;
 •  - terminálový vstup a výstup;
 •  - práce se soubory;
 •  - funkce a práce s pamětí;
 •  - ukazatele;
 •  - jedno a vícerozměrná pole, řetězce;
 •  - struktury, uniony a výčtové typy;
 • - Programové ovládání periferií;
 •  - sériový kanál (RS232);
 •  - LED, bargraph, přepínače, tlačítka, posuvné registry;
 •  - textový LCD displej;
 •  - grafický LCD displej;
 •  - podsystém přerušení;
 •  - čítače a časovače;
 •  - práce s ADC a PWM;
 •  - práce s paměťovými prostory (paměť RAM, EEPROM, FLASH);
 • - Rady do praxe;
 •  - diagnostika jednočipových mikropočítačů;
 •  - pokročilé použití vývojových nástrojů;
 •  - ladění programů;
 •  - bezpečné programování;
 •  - správa SW projektů.
Literatura
 • Pavel Herout: Učebnice jazyka C 1 díl. 4 vydání, Kopp, České Budějovice 2005
Výukové metody
Teoretická příprava a projekt korespondující se zamýšlenými výstupy učení.
Metody hodnocení
Během semestru bude zadána samostaná práce, jejíž výsledky budou součástí závěrečného hodnocení. Závěrečné hodnocení má formu ústní zkoušky skložené ze tří částí:
1) obhajoba projektu zadaného pro samostanou práci,
2) vyřešení jednoduchého příkladu,
3) ústní odpověď na teoretickou otázku z přehledu témat ke zkoušce.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět se zabývá třemi samostannými oblastmi. V každé části je výuka rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část bude probíhat na technickém a programovém vybavení v Laboratoři architektury a konstrukce číslicových počítačů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2017/PV198

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 02:26, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému