PV214 IT service management vycházející z ITIL

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mouzhi Ge, Ph.D. (přednášející)
Ing. Aleš Studený (přednášející)
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 10:00–11:50 A318, kromě St 6. 11. ; a St 6. 11. 10:00–11:50 B517
Předpoklady
Doporučeno absolvovat povinné kurzy SSME oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět reaguje na vzrůstající trend uspořádání světa, kdy vše bude poskytováno formou služeb. Tento trend je patrný ve všech odvětvích, ale v IT odvětví nejvíce. Nejlepší praktiky poskytování IT služeb byly sepsány mnoha profesionály v sadě publikací ITIL (Information Technology Infrastructure Library), z nichž vychází světová norma ISO/IEC 20000.
Studenti se mohou seznámit s teoretickými poznatky a praktickými zkušenostmi jak řídit dodávku IT služeb. Tyto zkušenosti mohou uplatnit nejen pro řízení interního IT, ale také pro řízení celých IT firem. Tyto principy mohou uplatit i při řízení jakékoliv jiné organizace, jejímž cílem je dodávat služby.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měli být studenti schopni: porozumět a vysvětlit základy IT service managementu a docenit důležitost systematického sbližování s managementem založeném na Information Technology Infrastructure Library (ITIL).
Osnova
 • 1. Úvod do ITSM
  - Úvod do ITSM a historie ITIL
  - Rozdíl mezi ITIL V2 a ITIL V3
  - Základní terminologie ITSM/ITIL
  - Související metodiky: CobiT, MOF
  - Základní přehled ISO/IEC 20000
  - Základní nástroje pro podporu ITSM:
  - CMDB, Service Desk - SPOC, Event Management
 • 2. Základní procesy, funkce a role
  - Základní princip: PDCA
  - Rychlý přehled ITSM: strategie služeb, návrh služeb, přechod služeb, provoz služeb, neustálé zlepšování služeb
  - Hlavní procesy: Incident Management, Event Management, Problem Management, Request Fulfillment, Access and Identity Management
  - Funkce
  - Role
 • 3. Správa aktiv služeb a konfigurací SACM
  - Systém správy konfigurací (CMS)
  - Konfigurační databáze (CMDB)
 • 4. Release management / Software Licenses
  - Pojmy a definice
  - Možnosti nasazení: Velký třesk / Push+Pull
  - SW Licence - zákonný pohled v ČR
  - Procesy správy SW
  - Základní přehled ISO/IEC 19770
 • 5. Správa změn
  - Change management – úrovně
  - Request Fulfillment
  - Pojmy a definice
  - Funkce
  - Role
 • 6. Správa znalostí KB
  - Procesy správy znalostí
  - Termíny a definice
  - Základní pravidla a principy DIKW
  - Pohledy: interní tým, koncový uživatel, red book
 • 7. Strategie IT a strategie služby
  - Procesy správy služeb
  - Správa služeb v praxi
  - ITIL a životní cyklus služby
  - Procesy – Strategie služeb, Návrh služeb, Přechod služeb, Provoz služeb, Neustálé zlepšování služeb
  - Správa kapacity, kontinuity
  - Správa bezpečnosti informací
 • 8. Správa úrovně služeb
  - Pojmy a definice
  - Smlouvy s odběrateli
  - Smlouvy s dodavateli - interní a externí
  - Měření dostupnosti a její aspekty
  - Způsoby měření
 • 9. Reporting
  - Pojmy a definice
  - Reporty vs. analytické nástroje
  - Pohledy: CIO/IT specialisté/Byznys
  - Příklady reportů
  - Nejdůležitější Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a rozhodující faktory úspěchu (CSF)
 • 10. Správa financí služeb
  - Financial Management
  - Sledování IT nákladů
  - Způsoby účtování IT služeb
  - Způsoby rozpočtování IT nákladů/služeb
  - IT nákladové vs. výnosové středisko
 • 11. Zavádění ITSM v praxi
  - Hlavní principy řízení ITSM procesů
  - Hlavní principy řízení ITSM projektů
  - Úskalí při zavádění ISO/IEC 20000
Literatura
  doporučená literatura
 • The ITIL Service Strategy Book. ISBN 0113310455
 • The ITIL Service Design Book. ISBN 0113310471
 • ITIL Introduction to Service Lifecycle – ISBN 0113310617
 • ITIL Service Transition – ISBN 011331048X
 • ITIL Continual Service Improvement – ISBN 0113310498
 • ITIL 2011 overview, Nadin Ebel – ISBN 9788025137321
 • ITSM - ISO/IEC DIS 20000 – ISBN 807283186
 • ITIL Service Operation – ISBN 0113310463
Výukové metody
Přednášky, diskuse v kruhu, video, četba
Možná účast dalších expertů z oboru
Možná praktická cvičení přímo v živém virtuálním prostředí nebo cvičné nasazení ITSM pro virtuální společnost
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška na úrovni ITIL základny.
Zkouška sestává z písemné části a diskuse o probraných tématech.
Procentuální rozložení hodnocení: písemná část = 40%, ústní část = 20%, aktivita v průběhu kurzu = 40%.
Informace učitele
Vyučovací jazyk - čeština, písemné materiály v angličtině, Teaching language - Czech, written materials in English
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.