PV248 Python

Faculty of Informatics
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Petr Ročkai, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Supplier department: Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
Mon 14:00–14:50 A217
 • Timetable of Seminar Groups:
PV248/01: Mon 12:00–12:50 B130, V. Kaplan
PV248/02: Mon 9:00–9:50 B130, P. Ročkai
Prerequisites (in Czech)
Základní znalost programování v libovolném imperativním jazyce v rozsahu předmětu IB001.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 3/60, only registered: 1/60, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/60
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky programování v jazyce Python řešením praktických úloh. Během semestru studenti pracují na projektu, který vylepšují na základě právě probrané látky. Na konci kurzu student: * zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Python * seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python * seznámí se se zásadami správné dekompozice a tvorby robustního kódu
Learning outcomes
Student will be able to:
- program in Python programming language;
- understand Python code
- Find and use the information needed for Python development
- write tests with respect to the specifics of the language
Syllabus (in Czech)
 • Stručné seznámení se syntaxí jazyka Python
 • Používaní modulů a knihoven
 • Práce se sítí a vytvoření jednoduchého serveru
 • Využítí debuggeru na testování
 • Paralelní programování: procesy/vlákna, sdílení prostředků, komunikace mezi vlákny, signály
 • Regulární výrazy
 • Konfigurace: argumenty příkazové řádky, konfigurační soubory
 • Využití serializace k uložení a načtení stavu programu
 • Grafické uživatelské rozhraní
 • Vzdálené volání procedur, XMLRPC server a klient
Teaching methods (in Czech)
seminární cvičení, studentské projekty
Assessment methods (in Czech)
aktivita na cvičeních, hodnocení projektu
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2017/PV248