VB000 Základy odborného stylu

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející)
PhDr. Petr Peňáz (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Nečas (cvičící)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Bušta (cvičící)
RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr.art. Terezie Migelová (pomocník)
Mgr. Radka Stará (pomocník)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VB000/T01: Po 12:00–13:55 Učebna S1 (36a), P. Peňáz
VB000/01: Po 14:00–15:50 G101, Z. Nevěřilová
VB000/02: St 14:00–15:50 G101, K. Pala
VB000/03: Út 12:00–13:50 G101, H. Žižková
VB000/04: Pá 9:00–10:50 G101, P. Peňáz
VB000/05: Čt 10:00–11:50 G101, D. Hlaváčková
Předpoklady
Schopnost komunikovat a psát české texty v češtině na úrovni maturitních požadavků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit dosavadní schopnosti písemné komunikace tak, aby byl student schopen napsat kvalitní odborný text. Pozornost se zaměřuje na odborný styl v různých slohových útvarech, prostředky orientace v odborném textu (struktura textu, odkazy na literaturu, poznámky, apod.), ale také na typologii chyb v textech a příslušné normy (citační, tzv. typografická). Studenti se rovněž seznámí se zásadami pozitivní komunikace a logické argumentace. Student vypracuje dvě písemné práce (úvod k bakalářské práci a esej). Předmět rovněž slouží jako úvod k prezentačním dovednostem.
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • Předpoklady a požadavky pro získání kolokvia
 • Co je odborný styl, aktivní čtení, elektronické zdroje
 • Přehled a typologie hlavních pravopisných a stylistických chyb
 • Co je to esej, pravidla psaní eseje, jazykové prostředky eseje (subjektivita vs. objektivita, pointa)
 • Kompozice textu, koherence
 • Vlastní psaní eseje
 • Předpoklady a znalosti potřebné pro psaní úvodu k bc. práci
 • Abstrakt, recenze a další krátké útvary
 • Citační normy
 • Typografická norma, citáty, poznámky pod čarou, zkratky, obsah, rejstřík, seznam obrázků, rovnic atd.
 • Základy pozitivní komunikace, argumentace
 • Jak prezentovat, příprava elektronické prezentace, vazby na neverbální komunikaci apod.
Literatura
  doporučená literatura
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X. PURL url info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ a Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství, 2006. 135 s. ISBN 80-86906-76-0. info
 • ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. info
Výukové metody
Semináře; rozbory ve výuce; písemné testy
Metody hodnocení
dva psané texty (odborný text esej) a jejich opravy formou diskuse se studenty; ústní prezentace včetně videonahrávky a celkového hodnocení;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.