VB000 Základy odborného stylu

Fakulta informatiky
jaro 2013
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Peňáz (přednášející)
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Nečas (cvičící)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Mgr.art. Terezie Migelová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 D3
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VB000/01: každé sudé úterý 12:00–13:50 C525, Z. Nevěřilová
VB000/02: každé liché úterý 12:00–13:50 C525, Z. Nevěřilová
VB000/03: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 C511, D. Hlaváčková
VB000/04: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 C511, D. Hlaváčková
VB000/05: každý sudý pátek 10:00–11:50 G123, P. Peňáz
VB000/06: každý lichý pátek 10:00–11:50 G123, P. Peňáz
VB000/07: každé sudé pondělí 10:00–11:50 C511, K. Pala
VB000/08: každé liché pondělí 10:00–11:50 C511, K. Pala
VB000/09: každou sudou středu 8:00–9:50 C525, H. Žižková
VB000/10: každou lichou středu 8:00–9:50 C525, H. Žižková
Předpoklady
Schopnost komunikovat a psát české texty v češtině na úrovni maturitních požadavků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou: seznámit studenty se zásadami pozitivní komunikace, komunikačními bariérami a jejich překonáváním; pravidla odborného vyjadřování po teoretické i praktické stránce; vypracování písemných prací: úvod k bakalářské práci a esej; opravy chyb a jejich objasnění individuálně; pravopisné systémy a pravidla jazykové správnosti; ústní prezentace zvoleného tématu (včetně videozáznamu a analýzy); základní pravidla správné argumentace;
Osnova
  • Hlavní cíle předmětu jsou: seznámit studenty se zásadami pozitivní komunikace, komunikačními bariérami a jejich překonáváním; zvládnout pravidla odborného vyjadřování po teoretické i praktické stránce; vypracování písemných prací: Úvod k bakalářské práci a esej; opravy chyb studentů a jejich objasnění individuálně; seznámit se s pravopisnými systémy a pravidly jazykové správnosti; ústní prezentace zvoleného tématu (včetně videozáznamu a analýzy); seznámení se základními pravidly správné argumentace;
Literatura
  • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • JANOVEC, Ladislav. Na co se často ptáte : jak používat čárku a další interpunkční znaménka. 1. vyd. Praha: Klett, 2006. 135 s. ISBN 8086906760. info
  • ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. info
Výukové metody
Přednášky; cvičení a diskuse v hodině
Metody hodnocení
Dva psané texty (odborný text esej) a jejich opravy formou diskuse se studenty; ústní prezentace včetně videonahrávky a celkového hodnocení;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.