VB035T English I - Test

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Alexanderová (přednášející)
Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová (přednášející)
Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová (přednášející)
Mgr. Antonín Zita, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Procházková (cvičící)
PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Ivana Tulajová (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Předmět VB035T – Test slouží pouze jako vstupní test k předmětu VB035 – English I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět VB035T – Test slouží pouze jako vstupní test k předmětu VB035 – English I. Registrují si ho tedy ti studenti, kteří mají zájem o výuku v předmětu VB035, pro kterou je splnění vstupního testu nezbytným předpokladem (prerekvizitou). Studentům, kteří úspěšně složí vstupní test, bude za VB035T udělen zápočet. Na základě tohoto zápočtu jim bude moci být zapsán VB035 (který si studenti registrují současně s VB035T) a umožněno přihlášení do seminárních skupin. Studenti, kteří test nesloží a zápočet nezískají, si předmět VB035T v řádném termínu zruší. Vstupní test se koná v prvním týdnu semestru. Vstupní test nepíší pouze studenti, kteří opakují předmět VB035 pro neúspěch (absolvovali řádně celou výuku, ale nezískali zápočet) v předchozím podzimním semestru.
Osnova
  • Entrance test (a multiple choice test). The test will be computer scored using scannable answer sheets. For more information, visit https://is.muni.cz/auth/help/student/skenovani.
Literatura
    doporučená literatura
  • Alexander, L. G. Longman English Grammar Practice for intermediate students. Harlow: Longman, 1999. 296 s. ISBN 0-582-04500-2.
Výukové metody
Written test
Metody hodnocení
Vstupní test obsahuje 50 otázek a každá otázka má 5 možností, z nichž pouze jedna je správná. Za správnou odpověď jsou 4 body. Za nezodpovězenou otázku -1 a za chybně zodpovězenou -2 bodů. Maximální počet bodů je 200. Test je zaměřen na gramatiku a obecnou slovní zásobu. Předpokládaná znalost je úroveň B1+ a vyšší.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The test is 40 minutes long.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1. tyden semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/VB035T