PA172 Image Acquisition

Fakulta informatiky
jaro 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 12:00–13:50 B411
Předpoklady
Vhodné jsou znalosti na úrovni kursu PV131 Digitální zpracování obrazu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se student seznámí s teorií i praxí zachycení obrazové informace a následným převodem do digitální podoby. Výklad je převážně zaměřen na optické soustavy, které jsou nejčastější. Speciální pozornost je věnována záznamu vícerozměrné informace. Student na základní úrovni pochopí jak hardware jednotlivých detektorů, tak přenos informace z těchto detektorů do paměti počítače a reprezentaci obrazu v paměti. Na základě nabytých znalostí bude student schopen vybrat vhodný detektor pro danou aplikaci a nastavit vhodné parametry snímání.
Osnova
 • Zdroje a detektory světla a jiných druhů záření.
 • Kamery (CMOS, CCD, ICCD, EMCCD) a jejich vlastnosti, automatické ostření.
 • Digitalizace signálu a související protokoly, normy a rozhraní.
 • Zdroje šumu a způsoby jeho potlačení.
 • Optická soustava a její komponenty, formování obrazu v optických soustavách, mikroskopy a teleskopy.
 • Optické vady obrazů a jejich korekce.
 • Detekce vícerozměrných obrazových dat principy získávání prostorové (3D), spektrální a časově závislé informace.
 • Fyzické a optické řezy objektem, stereo-záznam, měření topografie (vyvýšení) povrchu objektu, range imaging, tomografické přístupy.
 • Automatizace pořizování obrazové informace.
Literatura
 • RUSS, John C. The image processing handbook [4th ed.]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2002. 732 s. ISBN 0-8493-1142-X. info
 • Image sensors and signal processing for digital still cameras. Edited by Junichi Nakamura. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2006. 336 s. ISBN 0849335450. info
 • KOZUBEK, Michal. Image acquisition and its automation in fluorescence microscopy. In From cells to proteins: Imaging nature across dimensions. Dordrecht: Springer, 2005. s. 227-270. NATO Science Series. ISBN 1-4020-3615-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou přednášky následovaná demonstracemi skutečných snímacích zařízení, a to jak amatérských, tak vědeckých.
Metody hodnocení
Přednášky v češtině nebo angličtině (při výskytu studentů, kteří nerozumí česky), studijní materiály v angličtině. Závěrečná zkouška v písemné podobě bez pomůcek.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://cbia.fi.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2020, podzim 2021.