DUVOD Úvod do PhD studia

Fakulta informatiky
jaro 2014
Rozsah
2/0. kombinace přednášek a práce v seminárních skupinách v rozsahu cca 2 hodiny týdně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Igor Peterlík, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vladimír Ulman, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 G125
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v PhD studiu na Fakultě informatiky MU. Po absolvování kurzu bude mít každý student jasnou představu o struktuře studia, formálních i obecných odborných požadavcích, bude rovněž seznámen s obecnými základy a principy odborné práce a získá představu o nezbytných dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování PhD studia.
Osnova
 • Úvod do studia, jeho struktura
 • Principy vědecké práce, hodnocení vědy, financování vědy, průběh kariéry v akademické sféře
 • Publikování, práce s literaturou, elektronické informační zdroje, práce s bibliografií, zásady citování
 • Publikování na konferencích, volba konference, programová komise, recenzní proces
 • Publikování v časopisech, editorial board, recenzní proces
 • Impact factor, typy časopisů a článků, knihy, postery
 • Jak správně psát vědecké publikace, struktura, styl
 • Hodnocení a prezentace výzkumných článků studenty
 • Pracovní cesty, administrativní záležitosti, průběh pracovní cesty
 • Základy zpracování experimentálních dat, aplikovaná statistika
 • Příprava a návrh experimentů, korektní návrh experimentů, vyhodnocení a presentace výsledků
 • Etika ve vědě, autorství, neveřejné informace, konflikty
Výukové metody
Přednášky a semináře, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Pouze zápočet za průběžnou práci
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.