EN

FI:PA103 Objektové metody návrhu IS - Informace o předmětu

PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 8:00–9:50 D2
Předpoklady
Znalosti principů objektového programování, základy softwarového inženýrství, znalost UML modelů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
pochopit funkce a strukturu objektového systému popsaného pomocí UML diagramů;
navrhovat komponenty na základě návrhových modelů tříd, balíků a rozhraní, včetně formální specifikace rozhraní komponent;
používat softwarové vzory na různých úrovních (analýza, návrh, architektura, kód);
vyhodnocovat kvalitativní atributy UML modelů (spolehlivost, bezpečnost, apod.);
zvolit vhodné postupy a metodiky při vývoji OO systémů;
Osnova
 • Objektové principy, abstrakce, dekompozice. Principy OO analýzy a návrhu.
 • Třídy, balíky a komponenty. Rozhraní jako kontrakt. IDL, WSDL.
 • Zpřesňování sémantiky UML modelů pomocí stereotypů a OCL.
 • Znovupoužití softwaru, softwarové vzory různých úrovní (analytické, návrhové, architektonické, ...),
 • Návrhové vzory podrobně.
 • Analytické a jiné vzory.
 • Úpravy na úrovni kódu („refactoring to patterns“).
 • Softwarové architektury, architektonické vzory.
 • Komponentové systémy, kvalitativní atributy a jejich měření.
 • Objektové metodiky vývoje SW, aplikace UML modelů v kontextu RUP.
 • Specifické metodiky a architektury: MDD, FDD, SOA, ...
 • Model-Driven Architecture (MDA), použití OCL pro vývoj MDA modelů.
Literatura
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
 • Design patterns :elements of reusable object-oriented software. Edited by Erich Gamma. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995. xv, 395 p. ISBN 0-201-63361-2. info
 • LARMAN, Craig. Applying UML and patterns :an introduction to object-oriented analysis and design. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 1998. xix, 507 s. ISBN 0-13-748880-7. info
 • FOWLER, Martin. Analysis patterns reusable object models. Menlo Park: Addison-Wesley, 1997. xxi, 357 s. ISBN 0-201-89542-0. info
 • KERIEVSKY, Joshua. Refactoring to patterns. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxvi, 367. ISBN 0321213351. info
Výukové metody
Teorie ve formě přednášek, praktické příklady předváděné na přednáškách, diskuse, studium literatury.
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška (test + praktický příklad v UML). Výsledné hodnocení lze vylepšit dobrovolným řešením drobných praktických příkladů prezentovaných na přednáškách.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~oslejsek/PA103
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.