IB016 Seminář z funkcionálního programování

Fakulta informatiky
jaro 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Adam Matoušek (přednášející)
Henrieta Micheľová (přednášející)
RNDr. Vladimír Štill (přednášející)
RNDr. Martin Ukrop (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Předpoklady
IB015 Neimperativní programování
Pro zapsání do kurzu stačí mít znalost Haskellu v rozsahu předmětu IB015 Neimperativní programování a kladný vztah k funkcionálnímu programování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 25/18, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 23/18
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti předmětu si podstatně rozšíří své znalosti funkcionálního programování. Po absolvování kurzu by měli být schopni řešit netriviální programátorské problémy s pomocí Haskellu a získat přehled o praktických využitích tohoto funkcionálního jazyka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- napsat pokročilejší Haskellový program o cca 100 až 200 řádcích;
- zadaný problém analyzovat a vhodně funkcionálně dekomponovat;
- používat podpůrné nástroje pro vývoj v Haskellu, jako je balíčkovací manažer cabal, repozitář balíků Hackage, linter HLint a testovací framework QuickCheck;
- dokázat popsat teoretické funkcionální koncepty;
- mít představu o některých pokročilejších funkcionálních technikách používaných v praxi.
Osnova
 • Pokročilá syntaxe, systém modulů, vlastní typové třídy, pokročilé datové struktury.
 • Systém balíčků (Hackage/Stackage), podpůrné nástroje (cabal, HLint, Haddock).
 • Funktory, aplikativní funktory, monády.
 • Automatické generování testů dle specifikace (QuickCheck).
 • Vstup a výstup v Haskellu, zpracování chyb a výjimek (Maybe, Either, výjimky, chybové stavy).
 • Monoidy, zpracování argumentů příkazové řádky.
 • Vyhodnocovací strategie (lenost vs. striktnost).
 • Kontextové procházení datových struktur (Zippers, Lens).
 • Monadické parsování (Parsec).
 • Monády pro sdílený zápis, čtení a udržování stavu (Writer, Reader, State).
 • Transformátory monád (MaybeT, ErrorT).
 • Práce s řetězci a další užitečná rozšíření v GHC.
 • Využití Haskellu v praxi.
Literatura
 • LIPOVAČA, Miran. Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner's Guide. First Edition. San Francisco, CA, USA: No Starch Press, 2011. 400 s. ISBN 978-1-59327-283-8. URL info
 • O'SULLIVAN, Bryan, John GOERZEN a Don STEWART. Real World Haskell. First Edition. : O'Reilly Media, Inc., 2009. 670 s. ISBN 978-0-596-51498-3. URL info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:IB016!
Výukové metody
Kurz se sestává z dvouhodinových cvičení, ve kterých jsou studentům prezentována témata využití funkcionalního programování v praxi. Kromě toho je požadováno řešení čtyř domácích úloh týkajících se probírané látky (implemetace + peer-review).
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je získání dostatečného množství bodů z domácích úloh. Účast na cvičeních je nepovinná, ale důrazně doporučená.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1433/jaro2018/IB016/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, akreditace jaro.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2019/IB016

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 07:19, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému