SA201 Internship - Software Engineering 1/2

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
Stáž v minimálním rozsahu 200 hodin (6 týdnů). 8 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Bc. Alena Hooperová (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
( PA165 Java Enterprise Applications || PV179 Vývoj systémů v C#/.NET || PV260 Software Quality ) && SOUHLAS
PV203 and PA181 and PA116 and PV207 and PA179.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to work on a junior level position in a service oriented company.
Osnova
 • Student si může zvolit rychlejší nebo pomalejší alternativu absolvování praxe.
 • Tento předmět je pomalejší alternativou a jedná se o její první polovinu.
 • Stáž spočívá v práci v organizaci (firma, veřejnoprávní instituce apod.), jejíž činnost odpovídá zaměření studovaného oboru. Náplň činnosti studenta v průběhu stáže musí odpovídat tzv. T-shaped zaměření, kde jsou vyžadovány hluboké znalosti a zkušenosti z informatiky a současně široký přehled a základní dovednosti v dalších oborech (ekonomie, marketing, management, právo apod.).
 • Délka této poloviny stáže je 300 pracovních hodin, z toho minimálně 150 hodin v období výuky. Stáž absolvovaná v semestru PODZIM může začít nejdříve 1.7., stáž absolvovaná v semestru JARO může mít počátek nejdříve 1.1. daného roku.
 • Denní pracovní doba nepřekročí 8 hodin.
 • Student si praxi domlouvá sám, přičemž může vybírat i z nabídky firem na dokumentovém serveru fakulty.
 • Student je povinen se ujistit, zda firemní garant splňuje stanovené požadavky, tj. vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a minimálně tříletou praxi v oblasti, které se stáž týká. Praxe garanta se počítá po ukončení VŠ.
 • PA185 je první částí stáže, na kterou navazuje v následujícím semestru stáž v rámci PA186 ve stejné organizaci. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem vyučujícího. V případě, že hrozí střet zájmů, je vyučující oprávněn předmět neschválit.
 • DŮLEŽITÉ: Nutnou podmínkou pro schválení registrace/zápisu (je nutné zažádat o souhlas v IS) předmětu je dodání podepsaného Návrhu stáže (Interim Proposal). Student odevzdá podepsaný dokument v elektronické podobě prostřednictvím Studijních materiálů předmětu, složka "Návrh stáže" nejpozději pět pracovních dní před zápisem předmětu.
 • Na začátku semestru (termín upřesněn vyučujícím) student odevzdá podepsaný Protokol o přijetí studenta na stáž. Protokol o přijetí se odevzdává s podpisy studenta a garanta za organizaci koordinátorovi stáží prostřednictvím Odevzdávárny.
 • V průběhu semestru student odevzdává elektronicky prostřednictví Odevzdávárny průběžnou zprávu (termín bude upřesněn vyučujícím). V průběhu zkouškového období vloží student do ISu Technickou zprávu a Protokol o dokončení stáže za první polovinu stáže (PA185).
Literatura
 • Humpolíček, Pavel - Uhrová, Alena. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost.
Výukové metody
Internship within a business partner organization. Work on real-life projects with service orientation. Comparation of learned theory with practice. Feedback elaboration.
Metody hodnocení
A technical report on the project and a public presentation of results on a faculty seminar is required to obtain the colloquium.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2022/SA201