PV248 Python

Faculty of Informatics
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/1/1. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Martin Sivák (lecturer), Mgr. Marek Grác, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Supplier department: Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Timetable
Fri 16:00–17:50 B130
Prerequisites (in Czech)
Základní znalost programování v libovolném imperativním jazyce v rozsahu předmětu IB001.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky programování v jazyce Python řešením praktických úloh. Během semestru studenti pracují na projektu, který vylepšují na základě právě probrané látky. Na konci kurzu student: * zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Python * seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python * seznámí se se zásadami správné dekompozice a tvorby robustního kódu
Syllabus (in Czech)
 • Stručné seznámení se syntaxí jazyka Python
 • Používaní modulů a knihoven
 • Práce se sítí a vytvoření jednoduchého serveru
 • Využítí debuggeru na testování
 • Paralelní programování: procesy/vlákna, sdílení prostředků, komunikace mezi vlákny, signály
 • Regulární výrazy
 • Konfigurace: argumenty příkazové řádky, konfigurační soubory
 • Využití serializace k uložení a načtení stavu programu
 • Grafické uživatelské rozhraní
 • Vzdálené volání procedur, XMLRPC server a klient
Teaching methods (in Czech)
seminární cvičení, studentské projekty
Assessment methods (in Czech)
aktivita na cvičeních, hodnocení projektu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2012/PV248