PV121 Počítače a hudba I

Fakulta informatiky
podzim 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
MgA. Rudolf Růžička (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Rozvrh
každé liché úterý 10:00–11:50 D3
Předpoklady
Není potřebné žádné předběžné hudební vzdělání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytne základní znalosti v oblasti využití počítače v hudbě. Prohloubí u studentů vědomosti z dějin počítačové tvorby v oblasti umění i v algoritmizaci a programování hudebních kompozičních postupů. Seznámí je s profesionálními programy pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuku a s elektroakustickou a počítačovou hudbou jako uměleckou tvorbou i s jejím uplatněním jako součástí počítačových her a animace. Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o využití počítačů v hudbě k samostatnému studiu a k vytváření hudebních programů.
Osnova
 • Matematika a hudba
 • základy hudební teorie a akustiky
 • úvod do dějin počítačové tvorby v oblasti umění
 • využití počítače v hudební vědě
 • hudební analýza pomocí počítače
 • náhodné procesy a umělá inteligence v počítačovém umění
 • kódování notačního zápisu
 • principy algoritmizace a programování hudebních kompozičních postupů
 • teoretická příprava pro práci s počítačovými hudebními programy
 • profesionální programy pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuku
 • elektroakustická a počítačová hudba jako autonomní umělecká tvorba a její uplatnění
 • počítačová hudba jako součást počítačových her a animace
 • poslech a výklad částí vybraných děl naší a světové soudobé hudby
 • samostatné práce studentů
Literatura
  doporučená literatura
 • http://www.fi.muni.cz/~qruzicka
Výukové metody
Forma výuky: přednášky (teoretická příprava), poslech a rozbor vybraných počítačových skladeb, domácí a kolokviální práce studentů
Metody hodnocení
Studenti mají možnost zapojit se do výuky formou samostatného předvedení vlastní práce s hudebním programem a jeho stručným popisem, který bude v hypertextu zveřejněn na stránce předmětu tak, aby sloužil pro informaci o použití programu a práci s ním i jiným studentům. Vybraný hudební program může být vlastním programem studenta nebo také vhodným komerčním programem vytvořeným pro amatérské nebo profesionální použití v práci hudebního skladatele, uživatele, upravovatele i počítačového odborníka. Student získá ukončení studia předmětu kolokviem se dvěma kredity. Student, který má zájem o získání zápočtu plus ukončení s jedním kreditem, vypracuje krátkou textovou zprávu podle informací přenášejícího.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~qruzicka
Literatura • Internetová stránka předmětu / Web page of course: http://www.fi.muni.cz/~qruzicka • Bibliografie české a slovenské počítačové hudby: http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/BIBL-c.htm • Bibliography on synthesizers, Midi, Computer and Electronic Music: http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/BIBL1.htm (in English)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016.