PV005 Služby počítačových sítí

Fakulta informatiky
podzim 2015
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (přednášející)
RNDr. Mgr. Jaroslav Bayer (pomocník)
RNDr. Hana Bydžovská, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Patrícia Eibenová (pomocník)
RNDr. Jan Géryk, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Daniel Jakubík (pomocník)
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ľuboš Lunter (pomocník)
RNDr. Tomáš Obšívač (pomocník)
RNDr. Ing. Lucie Pekárková (pomocník)
RNDr. Šimon Suchomel, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Szaniszlo (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 D1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs poskytuje úvod do problematiky počítačových sítí jak po stránce technické, tak i po stránce protokolové. Studenti se také obeznámí se základními poskytovanými službami.
Osnova
  • Sítě TCP/IP: architektura, adresace, směrování, BIND.
  • Síťové služby v rámci TCP/IP: telnet/rlogin, ftp/rcp.
  • Elektronická pošta: RFC 822, MIME, architektura uvnitř systému.
  • WWW: URL, httpd, klienti.
  • WWW server. http protokol.
  • Bezpečná komunikace: ssh, SSL, https apod.
  • Úvod do HTML.
  • Média lokálních počítačových sítí.
Literatura
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PV005!
Výukové metody
Výuka předmětu sestává z nepovinných seminářů vedených formou přednášek.
Metody hodnocení
Každý seminář je zakončen povinným elektronicky skládaným testem, který musí student absolvovat v IS MU během dvou týdnů. Úspěšné složení testů je podmínkou pro absolvování předmětu. Organizační pokyny jsou popsány ve Studijních materiálech předmětu.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/P005/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.