IV104 Seminář řešení programátorských úloh

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Nikola Beneš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 16:00–18:50 B311
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci semináře si studenti prakticky procvičí programování a rozšíří svoji programátorskou zběhlost, především s ohledem na řešení algoritmicky náročných úloh, rozvoj myšlení a schopnost řešení problémů.
Osnova
 • Programování v libovolném programovacím jazyce podle vlastní volby s důrazem na algoritmickou stránku problémů (minimální důraz na uživatelské rozhraní či využití knihoven).
 • Procvičení základních technik návrhu algoritmů: rekurze, dynamické programování, heuristiky, hladové algoritmy.
 • Připomenutí a procvičení základních algoritmů.
 • Implementace strategií pro hraní her a řešení logických úloh.
 • Experimentální srovnání algoritmů.
 • Účast na programátorské soutěži CTU Open (česko-slovenské kolo soutěže ACM ICPC).
Literatura
  doporučená literatura
 • PELÁNEK, Radek. Programátorská cvičebnice: algoritmy v příkladech. Brno: Computer Press, 2012. 175 s. ISBN 978-80-251-3751-2. info
 • SKIENA, Steven S. a Miguel A. REVILLA. Programming challenges : the programming contest training manual. New York: Springer, 2003. xix, 359. ISBN 0387001638. info
 • SKIENA, Steven S. The algorithm design manual. New York: Springer, 1998. xvi, 486. ISBN 0387948600. info
Výukové metody
Semináře spočívají především ve skupinovém řešení zadaných úloh.
Metody hodnocení
Bodované programátorské úlohy v průběhu semestru. Při nedostatku bodů z průběžného hodnocení zápočtový příklad.
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/~xbenes3/iv104/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2017/IV104