PB007 Softwarové inženýrství I

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katarína Hrabovská (cvičící)
RNDr. Stanislav Chren, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Kadaši (cvičící)
Mgr. Barbora Kompišová (cvičící)
Bc. Tomáš Krutý (cvičící)
RNDr. Agáta Kružíková (cvičící)
RNDr. Martin Macák (cvičící)
Mgr. Marián Macik (cvičící)
Bruno Rossi, PhD (cvičící)
Mgr. Marek Turis (cvičící)
Mgr. Tomáš Válka (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 12:00–13:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB007/01: Čt 14:00–15:50 B117, S. Chren
PB007/02: Čt 12:00–13:50 B117, S. Chren
PB007/03: Út 10:00–11:50 A215, M. Macák
PB007/04: Čt 10:00–11:50 B311, M. Macák
PB007/05: Čt 18:00–19:50 B411, M. Macik
PB007/06: Čt 16:00–17:50 B411, M. Macik
PB007/07: Út 10:00–11:50 B117, M. Turis
PB007/08: Út 16:00–17:50 B117, M. Turis
PB007/09: Po 12:00–13:50 B117, J. Kadaši
PB007/10: Po 14:00–15:50 B117, J. Kadaši
PB007/11: St 8:00–9:50 B117, A. Kružíková
PB007/12_EN: St 16:00–17:50 B204, B. Rossi
PB007/13: Po 16:00–17:50 B116, T. Krutý
PB007/14: Po 18:00–19:50 B116, T. Krutý
PB007/15: Po 18:00–19:50 A215, T. Válka
PB007/16: St 16:00–17:50 B117, K. Hrabovská
PB007/17: Čt 14:00–15:50 B116, K. Hrabovská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má za cíl přiblížit studentům proces vývoje IS s důrazem na úvodní fáze analýzy a návrhu. Představeny budou základní metodiky vývoje IS, včetně diskuze strukturovaného a objektového přístupu, a detailně diskutovány hlavní kroky, které proces vývoje doprovází. Probíraná témata budou doprovázena příklady v jazyce UML, jehož osvojení je druhým z klíčových cílů předmětu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
znát základní aktivity doprovázející proces vývoje IS;
důkladněji rozumnět technikám specifikace požadavků, analýzy a návrhu systémů, testování a údržby;
znát základní charakteristiky a rozdíly strukturovaného a objektového přístupu k analýze a návrhu systémů;
umět vytvořit model středně složitého systému v UML.
Osnova
 • Vývoj software, UML diagram případů užití.
 • Specifikace požadavků, UML diagram aktivit.
 • Analýza a návrh systému, strukturované vs. objektové metody A&N.
 • Objektová analýza systému, UML diagramy tříd, objektů a stavový diagram.
 • Strukturovaná analýza systému, datové modelování, ERD.
 • Návrh systému, UML diagram tříd v době návrhu.
 • Detailní návrh a implementace, UML interakční diagramy.
 • Návrh architektury, UML diagram balíků, komponent a nasazení.
 • Testování, verifikace a validace.
 • Provoz, údržba a další vývoj systému.
 • Řízení vývoje softwarového systému.
 • Pokročilé techniky softwarového inženýrství.
Literatura
 • SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 6th ed. Harlow: Addison-Wesley Publishing Company, 2001. xx, 693. ISBN 020139815X. info
 • ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2.0 and the unified process : practical object-oriented analysis and design. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley, 2005. xxiii, 592. ISBN 9780321321275. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové projekty (2-3 členné týmy).
Metody hodnocení
Semestrální skupinový UML projekt (podmínka připuštění ke zkoušce), průběžné testy na cvičení (10 testů, 20 bodů) a závěrečná písemná zkouška skládající se z testu (7 otázek, 35 bodů) a UML modelu (35 bodů). Na absolvování předmětu je třeba získat alespoň 50 bodů.
Informace učitele
The course can be studied in English. In that case, the student attends English-speaking seminar group and follows lectures on an individual basis (slides in English, lecturing in Czech) with an opportunity to approach the lecturer when anything is unclear.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.