PV110 Základy filmové řeči

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/2/1. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. BcA. Robert Král, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Bc. Tomáš Schmidl (cvičící)
Bc. Michaela Martišová (cvičící)
Bc. Jakub Bohoš (cvičící)
Juraj Ulbrich (cvičící)
Bc. Jan Šplíchal (cvičící)
Mgr. Jana Čecháčková (cvičící)
Bc. Viktor Lehotský (cvičící)
Mgr. Radek Gomola (pomocník)
Ing. Pavel Šiler (pomocník)
Bc. Antonín Holík (pomocník)
Bc. Lucie Bartoňková (pomocník)
Jozef Bátrna (pomocník)
Bc. Andrej Boniš (pomocník)
Alžbeta Fekiačová (pomocník)
Bc. Peter Gamboš (pomocník)
Klára Hurtlová (pomocník)
Bc. Elena Kubalíková (pomocník)
Lýdie Palečková (pomocník)
Bc. Michal Románek (pomocník)
Anna Zapletalová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 18:00–19:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV110/01: každé liché pondělí 14:00–17:50 C403, J. Bohoš, J. Čecháčková, V. Lehotský, M. Martišová, T. Schmidl, J. Šplíchal, J. Ulbrich
PV110/02: každé sudé pondělí 14:00–17:50 C403, J. Bohoš, J. Čecháčková, V. Lehotský, M. Martišová, T. Schmidl, J. Šplíchal, J. Ulbrich
Předpoklady
Předpoklady pro zápis a úspěšné absolvování jsou pouze dostatek nadšení k poznávání filmové řeči, schopnost efektivně pracovat v týmu, komunikovat, řešit problémy, zvládat krizové situace a relativní časová flexibilita. Student nemusí mít znalosti z oboru filmové tvorby. Znalost základů tvůrčího psaní a elektronického publikování z PB029 Elektronická příprava dokumentů je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem PV110 a navazujícího PV113 Produkce audiovizuálního díla je umožnit studentům se vyjádřit filmovou řečí. To se postupně učí jednak psaním a cizelováním vlastního námětu, literárního a technického scénáře, kdy připraví technický scénář pro produkci svého filmu v navazujícím jarním semestru v kurzu PV113 Produkce audiovizuálního díla, a jednak diskutováním principů a získáváním praktických dovedností z oblastí střihové skladby, záběrování, obsluhy kamerové techniky, svícení scény, zvučení scény a postprodukce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude studentka/student schopna/schopen:
- využít znalosti základů scenáristiky, dramaturgie, režie, produkce při psaní vlastního námětu, literárního a technického scénáře; - připravit technický scénář a produkci krátkometrážního díla; - v produkci prakticky využít znalosti z oblastí střihové skladby, záběrování, obsluhy kamerové techniky, svícení scény, zvučení scény a postprodukce; - vytvořit ze skupiny studentů filmový štáb s pevně definovanými rolemi; - produkovat své vlastní krátké audiovizuální dílo.
Osnova
 • Cvičení:
 • Organizace předmětu, teambuilding, základy střihu
 • Záběrování, kompozice
 • Nastavení a technické parametry DSLR, objektivy
 • Zvuk - akvizice, postprodukce
 • Filmová produkce, práce ve štábu
 • Pokročilý střih, postprodukce
 • Promítání zápočtových filmů
 • Přednášky:
 • Cesta od námětu k vlastnímu krátkometrážnímu filmu.
 • Námět, literární scénář, technický scénář.
 • Dramatická stavba, zápletka, konflikt, dramatická situace, postava, žánr.
 • Záběr, velikosti záběrů, rakurs, pohyb kamery.
 • Mise-en-scéne, režie, výrazové prostředky, vedení herců.
 • Produkce, natáčení, lokace, casting.
 • Základy střihové skladby.
 • Dotočná.
 • Realizovatelnost snímku ve studentských nízkorozpočtových podmínkách.
 • Natáčení pomocí DSLR, výměnné objektivy, práce s kamerou, kompozice.
Literatura
 • VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 3., rozš. vyd. V Praze: FAMU, 2005. 143 s. ISBN 8073310392. info
 • KUČERA, Jan. Střihová skladba. 1 : základní podmínky skladebního natáčení a provádění střihové skladby. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
 • Petr Sojka, Radovan Hakl a kol.: Základy multimediální produkce. Učební text (draft v ISu).
 • Filmová řeč / Jerzy Plazewski ; [z polského originálu ... přeložil Zdeněk Smejkal ; doslov Jan Kučera]. -- 1. vyd. -- Praha : Orbis, 1967. -- 461 s., [52] s. obr. příl. -- P 9269/67. -- Obsahuje bibliografii na s. 425-432, rejstřík filmů a jm. rejstřík
 • Mistrovství práce s DSLR (Roman Pihan)
Výukové metody
Kurz se skládá z teoretických přednášek vedených volnější formou, často využívající diskuze a interaktivních metod výuky, kde je probírána zejména dramaturgie a tvorba scénářů. Dále se předmět skládá ze cvičení, realizovaných formou čtyřhodinových workshopů, vyučovaných jednou za čtrnáct dní. Student zde získá teoretické poznatky z okruhů tvorby audiovizuálního díla a prakticky si je také vyzkouší (konstruktivismus). Práce studentů je mentorována absolventy předchozích ročníků. Studenti pracují v laboratoři LEMMA a mají přístup k audiovizuální technice v rezervačním systému LEMMA.
Metody hodnocení
Pro udělení kolokvia je třeba odevzdat a obhájit technický scénář, který bude možné využít v navazujícím předmětu PV113 Produkce audiovizuálního díla. Pro udělení zápočtu je nutné participovat na produkci krátkého filmu, který studenti natočí ve vytvořených skupinkách - štábech.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.fi.muni.cz/~sojka/PV110/
"Imagination is more important than knowledge, knowledge is limited, imagination incircles the world." - Albert Einstein.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 08:09, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému