PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Bruno Rossi, PhD (přednášející)
Ing. Nikola Šimková, PhD. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Davídek (cvičící)
Mgr. Martin Macák (cvičící)
Ing. Bc. Veronika Bumbálková (pomocník)
Mgr. Marek Turis (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 A218
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV226/CSharp01: Po 12:00–13:50 A215, J. Davídek
PV226/CSharp02: St 16:00–17:50 A215, M. Macák, M. Turis
Předpoklady
SOUHLAS
Základní zkušenosti s praktickou realizací netriviálních programových systémů a zájem o práci na projektech laboratoře Lasaris.
V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET (viz. cíle předmětu) absolvování PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET a znalosti orientačně na úrovni PB154, PB007, znalost jazyka HTML.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se věnuje podpoře činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením implementace systémů a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu. Seminář seznamuje se zajímavými výzkumnými a vývojovými projekty řešenými v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids). Do výuky jsou pravidelně zváni externí odborníci zejména z IT průmyslu nebo ze zahraničí.

V semestru podzim 2017 bude PV226 hostit samostatný semestrální specializovaný seminář Projekt webového vývoje v C#/.NET, který bude navazovat na znalosti předmětu PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET, které hlouběji procvičí na konkrétním projektu. Seminář bude doprovázet samostatný předmět PV179 Vybraná témata .NET technologií, který bude mít přednášky voleny tak, aby rozšiřoval znalosti PV178 směrem k plánovanému projektu v tomto semináři. Je proto velmi vhodné zapsat si současně s tímto seminářem i PV179.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zapojit se aktivně do činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu a vývoji v oblasti teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi; a/nebo v oblasti návrhu rozsáhlých a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids).
- dle individuálního zaměření aplikovat vybrané znalosti návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesního a datového modelování, řízení implementace systémů a softwarových technologií pro jejich výstavbu.
Osnova
 • V případě Lasaris (základní seminář):
 • Oblast Softwarové architektury
 • Oblast Technologie
 • Oblast Informační systémy a řízení
 • Oblast Aplikace
 • V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET:
 • Datová vrstva (EF, dotazování)
 • Vrstva business logiky (struktura a s ní související návrhové vzory)
 • Prezentační vrstva (ASP.NET MVC, Web API, autentizace)
Literatura
 • John Cheesman and John Daniels: UML Components
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
 • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • LUCKHAM, David C. The power of events : an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Boston: Addison-Wesley, 2002. xix, 376. ISBN 0201727897. info
Výukové metody
V případě Lasaris přehledová vystoupení přednášejících k novým tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Prezentace mapující spolupráci laboratoře s průmyslovou sférou. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s hlavním přednášejícím (typicky na projektu vědy a vývoje, praktické aplikaci, spolupráci s průmyslem, výukovém materiálu).
V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET semináře orientované na práci na projektu.
Metody hodnocení
V případě LaSArIS docházka do seminářů a posouzení výsledku zadané samostatné práce.
V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET je třeba získat 40 bodů, z čehož 30 bude možné získat za úlohy během semestru, 25 bodů za závěrečný projekt a 5 bodů v rámci bonusu za aktivitu na seminářích.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.