IB102 Automaty a gramatiky

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. (přednášející)
Bc. Martina Cvinčeková (cvičící)
Mgr. Pavel Čadek, DiS. (cvičící)
Mgr. Tadeáš Kučera (cvičící)
Mgr. Juraj Major (cvičící)
doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D. (cvičící)
Bc. Miriama Jánošová (cvičící)
Bc. et Bc. Kateřina Sloupová (cvičící)
Mgr. Martina Vitovská (cvičící)
Bc. Tatiana Zbončáková (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Mgr. Ondřej Nečas (cvičící)
RNDr. Petra Budíková, Ph.D. (pomocník)
Bc. Adam Fiedler (pomocník)
RNDr. Martin Jonáš (pomocník)
Mgr. David Klaška (pomocník)
RNDr. Vladimír Štill (pomocník)
RNDr. Bc. Dominik Velan (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra teorie programování - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 9. až Po 10. 12. Po 10:00–11:50 D3, Po 10:00–11:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
IB102/01: Čt 16:00–17:50 C416, M. Cvinčeková
IB102/02: Út 18:00–19:50 C416, P. Čadek
IB102/03: Út 8:00–9:50 C525, T. Kučera
IB102/04: Po 17. 9. až Po 10. 12. Po 16:00–17:50 B410, J. Major
IB102/05: Po 17. 9. až Po 10. 12. Po 14:00–15:50 C525, V. Řehák
IB102/06: Pá 8:00–9:50 C511, V. Řehák
IB102/07: Čt 18:00–19:50 C416, M. Jánošová
IB102/08: Po 17. 9. až Po 10. 12. Po 12:00–13:50 B410, K. Sloupová
IB102/09: St 10:00–11:50 A319, J. Strejček
IB102/10: Čt 14:00–15:50 C511, M. Vitovská
IB102/11: Po 17. 9. až Po 10. 12. Po 18:00–19:50 C416, T. Zbončáková
Předpoklady
( IB000 Mat. základy informatiky || PřF:M1125 Základy matematiky )&&! IB005 FJA
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit základy teorie formálních jazyků a automatů; použít tuto teorii v běžné informatické praxi;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit základy teorie formálních jazyků a automatů; použít tuto teorii v běžné informatické praxi;
Osnova
 • Motivace: konečná reprezentace nekonečných jazyků.
 • Konečné automaty a regulární gramatiky: pumping lemma, Myhillova-Nerodova věta, minimalizace konečných automatů, nedeterministické konečné automaty.
 • Vlastnosti regulárních jazyků: uzávěrové vlastnosti, regulární výrazy, Kleeneho věta.
 • Bezkontextové gramatiky a jazyky: transformace bezkontextových gramatik, vybrané normální formy, pumping lemma, uzávěrové vlastnosti.
 • Zásobníkové automaty a jejich vztah k bezkontextovým gramatikám: nedeterministická syntaktická analýza shora dolů a zdola nahoru.
 • Deterministické zásobníkové automaty.
 • Turingovy stroje, rekurzivní a rekurzivně spočetné jazyky.
Literatura
  neurčeno
 • SIPSER, Michael. Introduction to the theory of computation. Boston: PWS Publishing Company, 1997. xv, 396 s. ISBN 0-534-94728-X. info
 • MOLNÁR, L'udovít, Milan ČEŠKA a Bořivoj MELICHAR. Gramatiky a jazyky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 188 s. info
 • HOPCROFT, John E. a Jeffrey D. ULLMAN. Introduction to automata theory, languages, and computation. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1979. 418 s., ob. ISBN 0-201-02988-X. info
 • KOZEN, Dexter C. Automata and computability. New York: Springer, 1997. xiii, 400. ISBN 0387949070. info
Výukové metody
přednášky a cvičení
Metody hodnocení
Nepovinné domácí úkoly. Písemná zkouška během semestru a závěrečná písemná zkouška. Výsledky vnitrosemestrální písemky se započítávají do výsledného hodnocení. Všechny písemky se píší bez pomocných materiálů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.