MA017 Geometric Algorithms

Fakulta informatiky
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. John Denis Bourke, PhD (přednášející)
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (pomocník)
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 A,01026
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to introduce the principles of basic algorithms in computational geometry. Students will gain knowledge about state-of-the-art algorithmic methods in this field, along with their complexity and underlying data and searching structures. This course can be followed by the PA093 Computational Geometry Project where the students are implemented selected algorithms in practice.
Osnova
  • 1. Algorithms for construction of convex hulls in two-dimensional space 2. Line segment intersections 3. Triangulations 4. Linear programming in two-dimensional space 5. Range searching (kd-trees, range trees) 6. Point localization 7. Voronoi diagrams 8. Duality and arrangements 9. Delaunay triangulation 10. Convex hulls in in three-dimensional space
Literatura
  • DE BERG, M., M. VAN KREVELD, M. OVERMARS a O. SCHWARZKOPF. Computational Geometry. 1. vyd. Berlin: Springer-Verlag, 1997, 365 s. ISBN 3-540-61270-X. info
Výukové metody
Lectures.
Metody hodnocení
Written exam. Requirements: to prove the knowledge of the theory from lectures and to be able to apply it to related problems.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/sci/UMS/el/geometricke-alg/index.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.