PB168 Základy databázových a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D. (přednášející), prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (zástupce)
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 14:00–17:50 A318, kromě St 6. 11. ; a St 6. 11. 14:00–17:50 B517
Předpoklady
! PB154 Základy databázových systémů && ! NOW ( PB154 Základy databázových systémů )
Základy technické angličtiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy databázových a informačních systémů. Studenti budou stručně seznámeni s účelem informačních systémů a základy jejich návrhu. Podrobnější informace získají v oblasti databázových systémů, zejména jde o principy fungování DB systémů, datové modelování, dotazování a používání analytických nástrojů. Cílem cvičení je procvičit vybrané pasáže z přednášek. Studenti získají základní představu o náročnosti procesu tvorby informačních systémů a jeho průběhu. Dále získají hlubší teoretické znalosti i praktické zkušenosti v databázových systémech, budou schopni samostatně formulovat dotazy pro relační databáze.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní principy a postupy při návrhu software;
- aplikovat tyto postupy pro vytvoření modelu menšího informačního systému;
- vysvětlit principy fungování relačních databázových systémů;
- navrhnout a implementovat relační model pro ukládání dat v informačním systému;
- formulovat základní příkazy jazyka SQL (aktualizace dat a zejména dotazování).
Osnova
 • Úvod do informačních systémů. Co je to informační systém, jeho úloha, užitečnost. Typická struktura a součásti informačního systému, příklady. Moderní informační systémy.
 • Tvorba informačních systémů. Životní cyklus IS. Analýza a návrh systému. Strukturovaná analýza. Diagram datových toků, minispecifikace.
 • Yourdonova strukturovaná analýza. Model okolí. Model chování. Funkční dekompozice.
 • UML. Diagram případů užití. Diagram posloupností. Diagram tříd.
 • Úvod do databázových systémů. Co je to systém pro řízení báze dat, jeho úloha, použití, příklady. Datová abstrakce, modely, příklady.
 • Architektura databází. Návrh DB, dotazování. Dotazovací jazyky. Architektura DB. Uživatelé databáze.
 • Entitně-relační model. Atributy, entitní množiny. Vztahy, násobnosti vztahů. Pojem klíče, primární klíč.
 • Relační model. Relace, atributy, vztahy. Převod mezi entitně-relačním modelem. Referenční integrita.
 • Návrh databází. Funkční závislosti. Normální formy. Dekompozice.
 • Dotazovací jazyk SQL. Úvod, základní konstrukce. Příkaz select, spojování relací, agregační funkce. Modifikace a mazání. Definice dat, pohledy.
 • Zpracování dotazů. Základní principy, příklad. Indexování. Úvod do optimalizace dotazů. Transakce. Vlastnosti transakčního zpracování.
 • Analytické nástroje. OLAP – Online Analytical Processing. Data mining. Aplikace pro databáze.
 • Specifika databázových systémů. Technologie přístupu k databázím. Geografické informační systémy. Multidimenzionální databáze. Temporální databáze.
Literatura
  doporučená literatura
 • SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0072958863. info
 • KRÁL, Jaroslav. Informační systémy :specifikace, realizace, provoz. 1. vyd. Veletiny: Science, 1998. 358 s. ISBN 80-86083-00-4. info
Výukové metody
Přednášky (2h týdně) a cvičení (2h týdně).
Metody hodnocení
Písemná zkouška, zpracování individuálního projektu (ERD,DFD,rel.model,SQL,use-cases).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.